Etninen yhteenotto on erilaisten kansallisuuksien läsnäolon väistämätön seuraus

afgaani800

Nyt tarkastelemme tilanteita, jossa samalla alueella tai samassa hallinnollisessa kokonaisuudessa (valtio, tms.) on läsnä useampaa kuin yhtä kulttuuriltaan erilaista väestönosaa. Toivomme, että lukija heittää nurkkaan kaikki ennakkokäsityksensä: Se on ajattelun vähimmäisedellytys. Kiinalainen sanonta kuuluukin: ”Voidaksesi viljellä järjen puutarhaa, Sinun on kitkettävä mielikuvien rikkaruohot.”

Monet maailmanhistorian pahimmista katastrofeista ja murheellisimmista tragedioista liittyvät tilanteisiin, joissa kaksi erilaista etniteettiä kohtaa. Siksi tämän ilmiön ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Aloitamme kuitenkin #ymmärtämisen käsitteestä:

 • Ihminen yrittää hahmottaa häntä ympäröivää todellisuutta #ajattelemalla. Koska ajattelu tapahtuu biologisessa orgaanissa, soluista koostuvassa elimessa. aivoissa, se on herkkä häiriöille.
 • Kun ihminen itse on biologinen organismi, #pienlauma-eläin, hänen tajuntansa on sosiaalinen: Se tarkoittaa, että hänen ajatteluprosessinsa ei ilman harjaantumista (jonka yksilö joutuu tekemään itse, vuosien treenillä) noudata #loogista päättelyä.
 • Looginen ajattelu tuottaa yksilöllisiä tuloksia, ja on omiaan rikkomaan #yhteisön koheesion, so. yhdessä pitävän voiman. Siksi meidän perimässämme on jokin bugi, #sosiaalisuus, joka pakottaa huomiomaan muiden pienlauman yksilöiden tajunnan.
 • Perimämme määräämä ominaisuutemme on, että pystymme jollakin tavalla ”aistimaan” meidän ympärillämme olevan lauman ajattelua, ja -huomaamatta sitä itse, sovitamme oman (näennäis-loogisen) ajattelumme tulokset lauman (=yleisen mielipiteen) mukaisiksi.
 • Ilmiötä voidaan nimittää vaikka perityksi konformismiksi.
 • Huomatkaa: Me emme jaa ajatteluamme laumatovereiden kanssa, vaan #mielikuvamaailman.
 • Mielikuvamaailma ei perustu loogisen ajattelun tuloksiin, vaan sosiaaliseen koheesioon, siis konformismiin.  Tähän mukautuessaan yksilö joutuu aina jossainmäärin harjoittamaan #itsepetosta.
 • Mukautuminen laumaan, so. konformismi, on mekanismi jota #evoluutio vahvisti jo Olduvain laaksossa, pienten apinaihmislaumojen etsiessä epätoivoisesti elinmahdollisuuksia vihamielisessä ympäristössä: Ristiriidat lauman sisällä heikensivät sen selviytymis-mahdollisuuksia, ja kykyä siirtää geeninsä seuraavaan sukupolveen. Yksilöllinen ajattelu on aina yksien aivojen prosessi, ja siksi sosiaalisia riskejä aiheuttavaa.
 • Evoluutio siis suosi laumoja, joissa ajattelulle on ikäänkuin laitettu jarrut.
 • Ajattelussa on vaarallista sen #loogisuus. Kaikki suuret ajattelijat ovat päätyneet loogiseen metodiin, jossa johtopäätökset perustuvat empiiriseen tietoon, ja tämä tieto on tapana ainakin jollain tavalla tarkistaa.
 • Ajattelijat ovat usein, -jos ovat laukoneet ideoitaan ilman pehmentäviä valheita, olleet hyvin epäsuosittuja. Esiapinaihmisiltä olemme perineet geneettisen pelko-reaktion liian yksilöllisiä (ja tosia) ajatuksia kohtaan.
 • Meillä on myös (geneettinen?) suojautumis-mekanismi järkeä ja tosiasioita kohtaan: Mielikuvamaailma, so sosiaalisesti vahvistetuista mutta ei välttämättä tosista oletuksista ja asioiden #arvovauksista koostuva kompleksi.
 • Rakennamme tajuntaamme eräänlaisen ”kartan”, joka kuvaa laumamme mainstriim-ajattelua. Jos/kun kuulemamme uusi asia ei siihen sovi, herää edellä esitelty peritty puolustusmekanismi.
 • Ihmisen tajunnan/mielenrauhan puolustusmekanismi käyttää asioiden mielikuvatason arvovarauksia ja kontekstia: Uuden asian esiintyminen väärässä yhteydessä, tai meille oudolla arvovarauksella, herättää (geneettisen?) #torjuntareaktion.
 • Torjuntareaktion tarkoitus on suojella laumaa repiviltä ristiriidoilta, jotta se selviää savannilla, löytää purekseltavia juuria yms., eikä leijona sitä syö.
 • Kehittyneessä yhteiskunnassa, jonka saimme myöhemmin, -menettyämme ensin karvapeitteen yms., lajityypillinen konformismi aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia.
 • #Politiikka, jolla miljoonaisiksi kasvaneet laumat hallinnoivat nykyisin itseään, on erityisen herkkä edellä esitetyn efektin kielteisille seurauksille: #Johtajapaviaanit ovat tulleet takaisin, ja hyötyvät ”seuraa-johtajaa” -efektistä, ja #valtamediat pystyvät manipuloimaan ylisiä mielipiteitä, ja tekemään täysin epäloogisista ja tosiasioiden vastaisista näkemyksistä normeja. -Ja #luuserit uskoo kaiken.

Kun nyt tiedätte edellä kerrotun, ja luuserit ovat poistuneet lukemasta tätä sivua, voimme tarkastella #kansainvaelluksia ja erilaisten etniteettien #rinnakkaiseloa kokemusperäisesti, -ja loogisella metodilla eritellen. Meillä on esimerkkitapauksia:

Kuka, milloin: Seuraukset:
Indoeurooppalaisten invaasio 4000-3500 BC. Euroopan väestö desimoitui, kulttuurinen romahdus, kaikki kaupungit autioituivat. Toipuminen katastrofista kesti tuhannen vuotta.
”Myöhäis-pronssikauden kollapsi”, ”Merikansat”, doorilaiset Kreikkaan n.1500 BC. Kirjoitustaito katosi Kreikkasta; ”Pimeät vuosisadat”. Kaupungit autioituivat.
Seemiläiset Mesopotamiaan 3500 BC. Kansankieli vaihtui, sumerilaiset onnistuivat sivistämään tulijat, ennenkuin itse katosivat, mm. tähtitiede ja matematiikka säilyivät.
Roomalaiset Galliaan ja Hispaniaan. Alueellisia kansanmurhia, yhteisöt tuhoutuivat, kansankielet korvautuivat huonolla latinalla. Hazienda-järjestelmä ilmaantui ja aiheuttaa pysyvän taloudellisen ja kulttuurisen stagnaation.
Germaanien kansainvaellukset Rooman valtakuntaan. Antiikin kulttuuri tuhoutuu, suuria väestötuhoja.
Attilan hunni-hyökkäys, etc. arokansa-ekspansiot. Torjutaan osin läntisessä Euroopassa. Itä-Eurooppaan pysyvä kulttuurinen ja taloudellinen taantuma.
Arabit kristillisen maailman ydinalueille Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Suuria väestötuhoja, alueellisia kansanmurhia, uskonto ja kieli vaihtuu, pysyvä taloudellinen ja kulttuurinen stagnaatio. Kristinusko säilyy periferiassa, Euroopassa.
Muslimit Intiaan. Alueellisia kansanmurhia, merkittävä kulttuurituho, uskonto vaihtuu laajalti. Pysyvä taloudellinen takapajuisuus.
Mongoli-kaanikunnat Keski-Aasiaan ja Venäjälle. Alueellisia kansanmurhia, merkittävä kulttuurituho. Pysyvä taloudellinen takapajuisuus, Keski-Aasiassa poikkeuksellisen syvä.
Espanjalaiset Amerikkaan Alueellisia kansanmurhia, merkittävä kulttuurituho, uskonto ja kieli vaihtuu laajalti. Pysyvä taloudellinen takapajuisuus.
Jenkit itärannikolta länteen. Alkuväestö syrjäytyy täysin. Henkiinjääneet mariginalisoituneita. Eurooppalainen kulttuuri syrjäyttää alkuperäisen, joka katoaa. Uusi kulttuuri taloudellisesti menestyvä.
Eurooppalaiset siirtomaavallat Afrikassa. Alku paikon veristä touhua, eurooppalainen kulttuuri asettuu prestiisi-asemaan. Kantaväestön väkiluku alkaa kasvaa. Uusi kulttuuri taloudellisesti menestyvä.
Eurooppalaiset Australiassa. Alkuasukkaita metsästetään, maahanmuuttajaväestö kasvaa moninkertaiseksi alkuasutukseen nähden. Uusi kulttuuri taloudellisesti menestyvä.
Maorit Chatham-saarille v.1835 AD. Alkuperäis-asukkaat moriorit, tapettiin ja syötiin 95%:sesti. Saksalainen lähetyssaarnaaja pelasti loput 5%.
2000-luvun maahanmuutto kehitysmaista Eurooppaan. Muodostunut suuria tulonsiiroista eläviä yhteisöjä, hyökkäyksiä kantaväestöä vastaan, vaatimuksia islamilaisesta hallinnosta. Tilanteen kehitysnäkymät kriittisiä.

Esimerkkimme eivät kerro menestystarinoista, eivätkä yleensä kulttuurin #rikastumisesta. Normina on alkuperäiskulttuurin katoaminen, ja useimmissa tapauksissa kulttuuritason romahtaminen.

Maahantunkeutujan kuva on historiassa yleisimmin riehuvan hunnilauman kaltainen, vaikka kaikkialla ei muslimivalloittajien tapaan polteta kirjastoja, kuten Aleksandriassa ja Intiassa. Keski-Aasian kirjastot poltettiin mongoli-kaanien toimesta.

Invaasion eräs pysyviä seurauksia on etnisten ristiriitojen jääminen pysyviksi elementeiksi yhteiskunnassa. Tämä pätee myös niissä tapauksissa, jolloin tulijat eivät olleet vihamielisiä hyökkääjiä, vaan esm. #orjakaupan artikkeleita, kuten USA:ssa. Orjien jälkeläisten ja muun väestön ristiriidat ovat päivittäinen uutisaihe vielä 150 vuotta orjuuden kumoamisen jälkeenkin.

Edellisen luettuamme meillä on tieto, ettei erilaisten jyrkästi toisistaan poikkeavien etniteettien yhdessäolo ole vielä koskaan eikä missään onnistunut. Nyt sille #mielikuvatasolle:

Jos Sinusta tuntuu siltä, että edellä kirjoitettu eriarvoistaa ihmisiä heidän kulttuurinsa ja etniteettinsä perusteella, lue uudelleen. -Ja varsinkin ajattelua koskeva osio.

Ei meillä muuta. di-gold
slaveship800transparent.png

mediterranean.slaveship750.png

orban.migration750Unkarin pääministeri varoittaa invaasiosta, joka voi tuhota Euroopan.


One thought on “Etninen yhteenotto on erilaisten kansallisuuksien läsnäolon väistämätön seuraus

 1. Usein väitetään, että Itävalta-Unkarin keisarikunnassa kansallisuudet olisivat eläneet rinnakkaiseloa onnistuneesti. Todellisuudessa etnistä vihanpitoa oli paljon. Slaavien kansallistunteen lietsonta oli johtanut siihen, että panslavistisen aatteen voimalla unelmoitiin saksalaisväestön murhista ja karkotuksista länteen ja keisarikuntien tuhoamisesta. Tällaista visioitiin jo suuressa slaavikongressissa 1848. Slaavien kansallisuusaate oli siis hyvin aggressiivista ja verenhimoista luonteeltaan.

  Kuten puolalaiset Saksan keisarikunnassa, niin tshekit ym. Itävallan keisarikunnassa haaveilivat ”riippumattomuudesta” ja myös asuinalueiden valtaamisesta keisarikunnan sisällä. Itse asiassa tämänlaisen aktivismin historia on pitkä. Tshekkikaunaa oli jo hussilaissodissa mukana ja 1800-luvun lopulla jo esiintyi saksalaisväestön painostamista, jotta se muuttaisi muualle. Prahan enemmistö oli vielä 1840-luvulla saksalaista ja itse asiassa Böömi ja Määri ovat saksalaisuuden ydinalueita. Keisarikunnan vanha sydän. Tshekit ovat tulleet myöhemmin ja olleet paljon työläisvoimana ja maataloudessa maaseudulla.

  Näistä pyrkimyksistä karkottaa saksalaisia ja asuttaa uusia alueita yhä uusia Sokol-yhdistyksiä perustellen ym. on tietoa monessa rehellisessä historiateoksessa. Viimeksi asiaan törmäsin lukiessani August Kubizekin kirjaa Adolf Hitler – lapsuudenystäväni. Hän kertoo, kuinka Böömistä Linziin muuttaneet nuoret kertoivat painostamisesta ja vainoista. Monikansallisen keisarikunnan poliisivoimat eivät pystyneet turvaamaan saksalaisten asuntoja useinkaan tshekkihuligaanien hyökkäyksiltä. Tämä muistuttaa aivan selkeästi nykyistä Eurooppaa. Kovasti monikulttuurinen keisarikunta ei ollut kiinnostunut saksalaisväestön oloista, koska ultramontaanista keisaria kiinnostivat enemmän oman hovinsa valta ja monikulttuurisen imperiumin säilyminen. Kruununperijä suorastaan rakasti slaaveja ja halusi kolmoismonarkiaa. Erityisesti siis äärikatolinen hovi oli monikulttuurisuushenkinen ja myös juutalaista rahamaailmaa surutta myötäilevä.Keisarit ja metternichit eivät olleet huolissaan rothschildien vallan kasvusta. Saksalaisväestö vanhana valtionhoitajaryhmänä oli syystäkin huolissaan, kun kaikilla alueilla ei piitattu sen elinmahdollisuuksista.

  Kuinka typerää esim. tshekkien kaunainen nationalismi olikaan. Tosiasiassahan tshekkien asioista viime kädessä päätettiin ulkomailla, sillä pienet kansat eivät tosiasiassa ole riippumattomia koskaan. Tshekkien valittavana oli tuolloin joko saksalaiset tai Venäjä. Monikulttuurisessa Itävallassa heidän asiansa menivät koko ajan parempaan suuntaan. Silti vaadittiin ja vaadittiin ja vihattiin. Tosiasiassa maassa oli järkevämpääkin porukkaa. Esim. tunnettu presdentti Hacha, joka nousi presidentiksi Münchenin sopimuksen jälkeen. Hänen ja monen muun näkökulmasta Saksan protektoraatti tai muunlainen suojelus oli paras mahdollinen suuntautuminen verrattuna Puolan ja Unkarin valtaan, Stalinin kommunismiin tai viheliäiseen Versaillesin järjestelmän saartopolitiikkaan osasena osallistuminen Kansainliiton alaisena. Tosiasiassahan Tshekkoslovakia oli ollut kummallinen vapaamuurarien johtama Ranskan ja Britannian satelliittimaa.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s