Suomalaisten menneisyyden ja identiteetin hämärtäminen osa henkistä kansanmurhaa.

janis000001Euroopasta on historiallisella ajalla kansanmurhattu olemattomiin useita kansallisuuksia, joilla on ollut oma kielensä, oma selvästi muista erottuva kulttuurinsa, oma hallintonsa tai valtionsa ja jotka ovat voineet olla lukumääräisesti korkeammalla tasolla, kuin samanaikaiset suomalaiset tai Suomen historiallisen alueen asukkaat po. ajankohtana. Joko ennen tai jälkeen fyysisen tuhoamisen, näiden kansakuntien omaleimaisuus on pyritty häivyttämään, -ja levittämään ainoana hyväksyttynä käsityksenä mielikuvaa, ettei näillä kansoilla mitään arvokasta ollutkaan.

Tähän nähden viimeaikaiset mediahyökkäykset suomalaisuus-käsitettä vastaan, jotka myös -eikä yllättäen- ajoittuvat Suomen valtiollisen itsenäisyyden rapauttamisen, talouden alasajon ja kontrolloimattoman hyvin suurimittaisen maahanmuuton ajankohtaan, rinnastuvat kansanmurhiin.

Olemme toisaalla käsitelleet #piktien -Skotlantia vielä 800-luvulla jKr. hallinneen kansakunnan- täydellistä hävittämistä 200:ssa vuodessa. Siis kuuden sukupolven aikana. Roomalaiset olivat latinalaistaneet t. täydellisesti vieraannuttaneet omasta historiastaan ja identiteetistään gallit ja mm. Hispanian provinssin kaikki kansat. Jälkimmäiset eivät olleet roomalaisiin verrattuna mitenkään kehityksessä jäljessä tai heimotasolla (”tribal-”) kuten anglosaksinen tutkimustraditio pinnalliseen tapaansa selittää.

#Imperiumien yleisenä tapana on olla sietämättä paikallisia identiteettejä, ja alueen valtaamisen jälkeen alkaa usein paikallisten kielten ja kulttuurien hävittämistyö, jonka tähtäin on useimmiten 5-6:ssa sukupolvessa. Imperiumia leikkineessä Ruotsissa suomenkielen ja suomalaisuuden varsinainen hävitystyö alkoi niinkin myöhään, kuin 1500-luvulla, ollen samanaikainen pakkoluterilaisuuden ja katolisuuden hävittämisen kanssa. Tämä työ jatkuu yhä, Suomessakin, mm. Museovirastoa ja oppikirjojen kontrollointia käyttäen.

Tänään suomalaisen identiteetin häivyttäminen liittyy myös tendenssiin kehittää EU:sta jonkinlainen ylikansallinen federaatio, jonka kaappaamista epädemokraattinen eliitti haaveilee. Federalistinen EU, mikäli se pääse toteutumaan, ei siis olisi nykyisen jatkoa tiukemmilla sidoksilla, vaan jotakin muuta.

Puheet ja toimenpiteetkin kansallistunteiden hävittämisestä, ”nationalismin” kriminalisoimisesta, ja nähdyt toimenpiteet 1900-luvun lopulle asti käytännössä etnisesti yhtenäisten valtiollisten alueiden muuttamisesta usean etniteetin sikoläteiksi eivät ennusta demokratioiden ja hyvinvointivaltioiden jatkuvuutta.

Tähän verrattuna viimeaikaiset mediakampanjat suomalaisuuden mitätöimiseksi ovat rikka rokassa, mutta ne ovat hyvä indikaattori eliitiksi pyrkivän harvainvallan toiminnasta. di-gold

Tapaus 1: Täällä ei ole aina ollut suomalaisia, vaan ”tuntematon kieli”, ”tuntematon kansa”.

On erikoista, miksi yleensä huolellista työtä tehneiltä tutkijoilta pääsee joskus julki haastatteluja, joiden eksakti tieteellisyys on vähintään kyseenalaista.

Kielitieteilijä, professori emerita Kaisa Häkkinen Turun yliopistosta kertoo, että taustaltaan epämääräisiksi jääneiden paikannimien etymologian selittämiseksi on vuosien saatossa tehty lukuisia yrityksiä. Arvoituksellisille maantieteellisille nimille on etsitty selitystä esimerkiksi nykysuomesta hävinneistä suomalaisista sanoista sekä muista Pohjolassa puhuttavista kielistä.

– Sopivia alkuperiä tietyille paikannimille on etsitty viime aikoina erityisesti saamenkielestä. Esimerkiksi Päijänteelle on esitetty saamelaisia etymologioita. … Häkkinen uskoo, että monet selittämättömiksi jääneet paikannimet ovat jäänteitä nyky-Suomen alueella aikoinaan puhutuista muinaiskielistä.

http://www.is.fi/suomi100/art-2000005208640.html

Ymmärrämme toki, että nykyisten ilman kuria ja yleissivistystä kasvaneiden toimittajien välityksellä asioiden kertominen yleisölle on haasteellista, mutta epäselvänä julkaistu ilmaisu jättää hyvin #epämääräistä tulkinnanvaraa.  Kaisa Häkkinen jatkaa, toistettuaan väitteen, että ”suomalaisten kielelliset esi-isät asuttivat seudun vasta myöhemmin (kuin pioneeriasutus 10 000 vuotta sitten).”

Siitä on pakko päätellä, että alueella oleskelleet ovat olleet joitain muita kuin suomalaisten esi-isiä.

Juuri olemme kuulleet kyllästymiseen asti #sotahuutoa, että ”arkeologian ja geenitutkimuksen tuloksista ei voi päätellä mitään puhutuista kielistä”, ja nyt kerrotaan, että nykyisin suosittu teoria #kantasuomen kielimuodon tulosta Suomen nykyiselle valtiolliselle alueelle suhteellisen myöhään (= niin myöhään kuin faktoja voidaan venyttää) todistaisi, etteivät Suomen ja Fennoskandian jääkaudenjälkeiset asuttajat olleet esivanhempiamme!?

Tarkkaanottaen eivät prof.Häkkinen eikä Iltasanomatkaan suoraan näin väitä, mutta mielikuva jätetään hyvin vahvasti lukijalle:

  • Suomi ei kuulu suomalaisille. Täällä oli muita ennen meitä.

Aiemmin -ja hitaammat vielä tänäänkin- samaa mielikuvaa on rakennettu myytillä saamelaisten asumisesta koko Suomessa ennen ”suomalaisten” tuloa jostakin tuntemattomasta paikasta valmiina kokonaisena kansana. Kielitiede on kauan sitten osoittanut, että #kantasaamen kielimuoto, josta kaikki saamenkielet ovat kehittyneet, erosi suhteellisen myöhään  #varhaiskantasuomesta:

  1.  Varhaiskantasuomi,=>
  2. (Keski)kantasuomi + kantasaame.

Mitä tahansa käsityksiä saamenkieliin ja (itämeren)suomeen johtavista kielellisistä jatkumoista esitetäänkin, molemmat ovat varmuudella kotoisin samasta ihmisyhteisöstä ja asutusalueelta, -joka toki on voinut olla laajakin.

Eräät 2000-luvun tutkijat, mm. Ante Aikio, ovat esittäneet hypoteesin saamelaisten kielenvaihdosta:

  • Pohjois-kalotilla puhuttu ”tuntematon kieli” (=Komsa-kulttuurin kieli?) vaihtui viimeistään pronssikaudella eteläiseen suomalaisugrilaiseen kieleen.
  • Saamenkielen edeltäjä Pohjois- ja Keski-Skandinaviassa saattaa eräiden eurooppalaisten tutkijoiden mukaan olla yhteydessä nykyisen baskin kieliryhmään vasconiset kielet.

Aikio perustelee näkemystään saamelaiskielen sanoilla ja piirteillä, jotka eivät ole luontevasti suomalaisugrilaisia. Hän ei tietenkään ryhdy hämärtämään saamelaisten esikoisoikeutta Pohjois-kalottiin:

  • Vaikka saamelaiset olisivat vaihtaneet #paleoeurooppalaisen kielensä jossakin vaiheessa suomensukuiseen, he eivät ole yhtään vähemmän saamelaisia, tai yhtään vähemmän Lapin, Kuollan niemimaan ja Norbottenin alkuperäiskansaa.

Miksi sitten suomalaisten kohdalla luodaan mielikuvaa, että ”täällä oli ensin muita” kun tämänkaltaista väitettä ei esitetä kenenkään muun kohdalla?

Kansa l. kansallinen ryhmä on kulttuurinen kokonaisuus: Puhuttu kieli, yhteinen historia, yhteiset tavat, yhteinen geenipooli, etc.. Vain suomalaisten kohdalla tämä pyritään unohtumaan.

Iltasanomat jatkaa vanhoista vesistönimistä:

Inari: Nimen alkuperä jää useista selitysyrityksistä huolimatta tuntemattomaksi. Ison Inarin nimenä se on voinut periytyä seudulla aiemmin puhutusta, kadonneesta muinaiskielestä samoin kuin monet muut suurten vesistöjen nimet.

Inari-”arvoitus” onkin jo käsitelty:

Samuli Aikio (SPK s. v. Inari) katsoo aivan perustellusti, että nimi Inari periytyy jostain tuntemattomasta muinaiskielestä. On erittäin tärkeää huomioida vanhojen lähteiden nykynimestä poikkeavat variantit: vuonna 1593 Ind|er|iaur ja vielä niinkin myö­hään kuin vuosina 1729 ja 1799 Ind|iager (SPK s. v. Inari; Hällström 2005 [1799]).

Pauli Rahkonen on tarkastellut sekä ”ind-, inder”  että ”järvi, jauri, jagr-” -sanuetta. Ne ovat yhdistettävissä Äänisen ja Laatokan ympäristössä(kin) puhuttuu suomalaisugrilaiseen kieleen, josta on jäänyt vesistönimistöä  Pohjanlahdelta Volgan & Jäämereen/Itämereen laskevien vesistöjen vedenjakajalle asti.

Ind-, imd- ja inari -sanue ei siis ole ”tuntemattomasta muinaiskielestä”, vaan kadonneesta suomalaisugrilaisesta kielestä, joka sijoittunee itämerensuomen ja volgalaisen t. permiläisen ryhmän välimuodoksi.

  • Inari ja järvi eivät ole ”tuntemattoman kielen” sanoja.
  • Suomen ja Lapin ensimmäiset asuttajat 12-10 000 vuotta sitten ovat suomalaisten ja saamelaisten esivanhempia, oli puhuttu kieli vaihtunut tai eidi-gold

indjagdr2222

https://eurooppalaisuus.wordpress.com/2016/10/11/vesistojen-nimet-kertovat-suomen-asutushistoriasta/

http://www.is.fi/suomi100/art-2000005208640.html

https://eurooppalaisuus.wordpress.com/2016/10/10/euroopasta-on-kadonnut-kokonaisia-kansoja-piktit-roomalaisten-voittajat/

Tapaus 2: Suomalaiset eivät ole samaa kansaa.

Päivitetään myöhemmin.

Tapaus 3: Suomalaiset eivät ole eurooppalaisia.

Jos väite on huonosti perusteltu, ja paikkansapitämätön, joten se tarvitsee #arvovaltaisen median levitysalustakseen jotta siihen kukaan uskoisi, -ja jostain syystä se yleensä saa sen. Suomessa tämä tarkoittaa Helsingin Sanomia tai Yleisradiota, tai molempia näistä. Hyvin usein se tarkoittaa toimittaja Saska Saarikoskea, häntä nyt enempää mollaamatta.

Saarikoski tuottaa katteettomia yleistyksiä, joskus relevanttia tietoakin, mutta aina poliittisesti korrektia luettavaa niille, jotka haluavat pysyä mielipidevirran keskikaistalla. Se on muuten #laiskan ja #pelkurin valinta. Saarikoski:

Suomalaisten esi-isät saapuivat pian jääkauden jälkeen. Suomi on pieni ja kummallinen kieli. Suomalaisten geenitkin ovat niin poikkeuksellisia, ettemme oikeastaan edes kuulu Eurooppaan.

Aloitamme ”Eurooppaan kuulumisesta”. Saarikosken mielestä se on puhtaasti geeni-asia, siis syntyperään liittyvä, siis rodullinen. Missä välissä Saarikoskenta on tullut #rasisti?

Me muut pidämme #suomalaisuutta kuten muihinkin kansakuntiin lukeutumista kulttuurisena, identitteettiin liittyvänä ja elämäntapa-kysymyksenä. Suomessa asuvat tataarit, ovat muslimeja, heidän sukunsa ovat keskiseltä Venäjältä, pienestä misääritataarien heimosta. Kuitenkin he pitävät itseään suomalaisina ja katsovat kuuluvansa tänne.

Luterilaisista suomalaisista suurimmalle osalle uskonto kuuluu perhejuhliin ja sunnuntaipäivään. Se, sekulaarisuus, on suomalaista, ei seurakunnan nimi. Tataarimuslimien moskeijassa on seinällä graniittitaulu, kaiverretuilla nuorten miesten nimillä. Syntymäajat vaihtelevat, mutta kuolinpäivät sattuvat marraskuun 1939 ja syksyn 1944 välille. Se on suomalaisuutta, ei sukuperä, uskonto, eikä edes kotona puhuttu kieli.

Milloin suomalaisuuden vähättelijät ymmärtävät, että juuri he ovat rasisteja?

Saarikoski taisi yrittää väittääkin jotakin? Niin: ”Suomalaisten geenitkin ovat niin poikkeuksellisia, ettemme oikeastaan edes kuulu Eurooppaan.” Suomalaisten geenit ovat oma ryhmänsä eurooppalaisessa geenipoolissa. Muita hieman etäämpänä mediaanista olevia ovat mm. saamelaiset ja sardinialaiset. Verrattuna lähimpiin ulkoeurooppalaisiin ryhmiin olemme lähimpänä eurooppalaisia kuin ketään muuta.

Miten toimittaja Saarikoski voi joutua noin hakoteille? Moni muukin joutuu, kun tiedeuutisista kerrotaan usein vain toinen puoli. Tässä tapauksessa se, että vaikka eroamme eurooppalaisten keskiryhmästä, eroamme paljon enemmän esm. aasialaisista tai afrikkalaisista. Se unohdetaan kertoa. Näin pelataan mielikuvapeliä.
di-gold

Kuva osoittaa suomalaisten suhteen muutamaan valittuun eurooppalaiseen väestöön. Saamelaiset eivät ole tarkastelussa mukana.

R Graphics Output

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005075552.html

http://blogs.helsinki.fi/esalmela/blogi/2016/08/21/geenitutkijat-eivat-yllattyneet/

Tapaus 4: Suomi ja Ruotsi ovat ”aina” olleet monikulttuurisia.

Päivitetään myöhemmin.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s