Maailman ensimmäiset suurkaupungit Euroopassa 4000 eKr.

TRYPILLIAN-OTSIKKO222200000001

Kun sumerilaiset vasta laskeutuivat Zagros-vuorilta Mesopotamian jokilaaksoon, Ukrainassa asuttiin jo lähes 50 000:n asukkaan kaupungeissa. Toisin kuin yleensä luullaan, kirjoitustaito ei ole Euroopassa laina Mesopotamiasta, eikä myöskään kaupunkiasuminen.

Maailman ensimmäiset usean sadan hehtaarin laajuiset tiiviistirakennetut kaupunkiasutukset löytyivät 1930-luvulla sattumalta, kun ilmakuvausta alettiin käyttämään kartoituksen apuna. Näiden usean kymmenentuhannen asukkaan kaupunkien sovittaminen vallitsevaan historiankuvaan on vieläkin kesken.

trypillian-00002Kivikauden mega-kaupunkeja on Ukrainasta löytynyt kymmenittäin, vaikka osan on täytynyt tuhoutua tutkimatta maankäytön yhteydessä, ja osa on vielä löytämättä. Seuraavassa tilastoimme tunnettujen ja tutkittujen kaupunkikohteiden asukasmääriä, -tutkijoiden julkaisemiin lukuihin nojautuen. Tutkittujen kohteiden keskimääräiset asukasluvut per ajanjakso. Suurin osa väestöstä on asunut kylissä, joita tunnetaan satoja.

5000-4600 BC: Vain vähän tutkittuja kohteita
4300-4000 BC: 45 000 – 75 000
4000-3600 BC: 54 800 -128 000
3600-3200 BC: 38 000 – 68 000
3200-2750 BC: 10 000 – 20 000

Tripoljen-Cucutenin kulttuurialueen ja Kiinan neoliittisten kulttuurien välillä näyttää olleen kanssakäymistä, ennenkuin aroalue muuttui rauhattomaksi nomadien lähdettyä liikkeelle:

cucuteni-kiina620.png
Cucuteni-yangshao620.jpg

Tutkimukset Ukrainasta Japaninmeren ääreen ulottuvan nykyisen arovyöhykkeen maanviljelys-yrityksistä ennen nomadismia, ovat vielä pahasti kesken, mutta samojen elementtien löytyminen alueen kummastakin ääripäästä kertoo jostakin.

tattarintie00001.transparent

Tarkastelu osoittaa, että Ukrainan muinaiskaupungit olivat kehityksensä huipulla noin 3600 eKr., ja myös maailmanmittakaavassa kulttuurikehityksen huippuja. Nomadi-invaasiosta alkoi jyrkkenevä taantuminen ja lopulta katoaminen. Tämän täytyy merkitä myös väestön määrän dramaattista romahtamista loppuvaiheessa.

Toisin kuin mm. Tanskan ja Englannin nummilla, Ukrainassa ei neoliittisten maanviljelijöiden viljelysmaa köyhtynyt.

Ukraina kuuluu #mustanmullan vyöhykkeeseen, ja silloiset pellot ovat yhä maailman viljavimpia, Tanskan ja Saksan nummilla kasvaa vain kanervaa. Tripoje-Cucutenin väestön tuhon todennäköisin syy on indoeuriooppalaisten nomadien maahantunkeutuminen. Entisistä pelloista tuli kiertelevien nomadien laitumia.

Jotkut tutkijat näkevät, tai ovat näkevinään, Ukrainan megakaupunkien myöhäisvaiheessa merkkejä elämäntavan patriarkaalistumisesta ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvusta. Kun tämä trendi on kaupunkikulttuurin taantumisen kanssa rinnakkainen, ilmeisesti siis siihen liittyvä, voinemme hylätä meille tuputetut teoriat, joissa urbaanisuuden ja ”korkeakulttuurin” tuntomerkkeinä esitetään eriarvoisuus ja ns. yläluokka. Maailman ensimmäiset suurkaupungit voivat parhaiten ilman noita asioita, ja tuhoutuivat asukkaineen niiden myötä?

tripoljetalo000001.png

Nämä teorioihin sopimattomat muinaiskaupungit löydettiin Ukrainasta, ja ne hämmästyttivät heti koollaan. Maidanetsissa (alla) lasketaan olleen 46 000 asukasta. Pinta-alaa 270 hehtaaria. Mustat merkinnät (1.) tarkoittavat asuttujen talojen pohjia.

maidanetz_trns

trypillian00003301Merkillepantavaa on, että Maidanetsissa on ollut asemakaava: Talot näyttää pystytetyn jonkun tahon soveliaiksi katsomille paikoille. ja rengasmainen kehäkatu kertoo suunnittelusta. Rakennukset ovat suurinpiirtein samankokoisia, eikä mitään palatsia tai linnaa ei ole havaittavissa. Suuret julkiset rakennukset, joita on löydetty muutamia, näyttävät soveltuneen kokoustiloiksi ja temppeleiksi. Yhteiskunnan on täytynyt siis olla suhteellisen tasa-arvoinen, mutta kohtalaisen hyvin organisoitu. Rekonstruktiokuva Maidanetsista:

trypillian_city_maydanets

Useimmat rakennukset ovat olleet kaksikerroksisia. Materiaalina on käytetty risupunos-vahvisteista savea, olkea ja puuta. Tripolje-Cucutenin kulttuurille on tyypillistä esineiden voimakas koristelu. Tutkijat olettavat, että rakennuksetkin oli koristeltu suurikokoisilla kuvioilla. Kaksikerroksisia rakennuksia esittäviä saviesineitä, joko rasioita tai suitsutusastioita, on säilynyt. Niistä on päätelty rakennusten ulkomuotoa.

  • Talianki, Ukraina: 3700 eKr., enimmillään 21 000 asukasta ja 2700 taloa, peitti 450 hehtaaria.[6] Talianki oli suurin trypillian-asutus 3700 eKr. Vuoden 1981 jälkeen aloitetuissa kaivauksissa tutkittu 42 asumusta.
  • Dobrovody, Ukraina: 3800 eKr., 16 200 asukasta ja alueeltaan 250 hehtaaria. Vasta viiden rakennukset jäännökset tutkittu.
  • Maidanets, Ukraina: 3700 eKr., 46 000 asukasta, 3000asuinrakennusta, 270 hehtaarin alueella. 1972-1991 tutkittu 34 rakennusta.
  • Nebelivka, Ukraina: 4000 eKr., 15 000 asukasta 300 hehtaarin alueella.

MAIDANETS-TALOT22200001Kaupungit ovat siis olleet suurimmillaan Porvoon kokoluokkaa, mikä silloisessa maailmassa on ollut suurin saavutettu kaupungin koko. Tavallisimmat tutkijoiden mainitsemat asukasmäärät ovat olleet 5-10 000.

Kun asutuskeskuksen väkimäärä ylittää tietyn rajan, se ei voi enää toimia 1900-luvun sisilialaisen pikkukaupungin tapaan, olla tiivis rakennusryhmä, jossa ympäristön maanviljelijät käyvät nukkumassa ja kasvattamassa perhettään. Tämä talousmalli ei enää tuo uutta väkeä, vaan he perustavat omia kyliään itselleen edullisimmille paikoille. Asukasmäärä-kynnyksen ylittäminen on siis ”kaupunkimaisten” elinkeinojen indikaattori. Kaikissa tapauksissa.

CUCUTENI00005555Muinaiskaupunkeja ilmaantui liikennesolmujen ääreen, jos yhteisöt kävivät kauppaa riittävällä volyymilla. Myös uskonnolliset keskukset keräsivät ympärilleen asutusta, kuten myös em. kaupankäyntiä. Arokansojen vaellusten aiheutettua rauhattomuutta 3500 eKr. alkaen myös puolustautumisen tarve ajoi asukkaita yhteen. Los Millares (Etelä-Espanjassa) oli hyvin linnoitettu varhaiskaupunki, eikä linnoitustaitoon oikeastaan tullut ratkaisevia uutuuksia sen jälkeen, -ennen tykkien keksimistä.

Kreetan kaupungit olivat tuhoutumiseensa asti ilman muureja. Sumerilaiset rakensivat ne valmiiden kaupunkien ympärille, ehkä myös tripoljelaiset. Sardinialaiset rakensivat turvalinnoitutuksia, Nuragh-torneja, mutta asuivat kylissä.

CUCUTENIJOTAKIN00Eräs hyvin keskeinen syy varhaiseen kaupungistumiseen lienee ollut tavaratuotanto: Tripolje-Cucutenin kaupungeissa tuotettiin keramiikkaa, kangasvaatteita ja kulttiesineitä ympäröivän tiheään asutun maaseudun tarpeisiin.

Yhteiset suuret juhlat, joita kelttejä ja ”beaker-peoplea” edeltäneet Britteinsaarten asukkaat järjestivät Stonehengeissä ym. asumattomilla paikoilla, olivat neoliittisessa Ukrainassa siirtyneet suuriin temppeleihin, joista yhtä kaivetaan esiin par’aikaa. Nämä juhlat kokosivat ihmisjoukot, näiden ostovoima toi käsityöläiset ja kauppiaat. Kaupunkiin ei muuta sitten tarvittukaan.

Missä: Milloin: Asukkaita:
Catal Hüyük, Anatolia 7400–6200 eKr. 10 000
Jeriko, Kanaan 8000 eKr. (ajoitus vanhoilla menetelmillä) 2-3000, asutuskatko 6000-5000 eKr.
Maidanets, Ukraina 4000 eKr. 46 000
Los Millares, Espanja 3200–1800 eKr. n.1000
Uruk, Sumer 2900 eKr. 50-80 000, maailman suurin kaupunki.
Mohenjo-Daro, Indus-kulttuuri 2900 eKr. 35-40 000, (2250 -1900 eKr.)
Memfis, Egypti 3100 eKr. 30 000
Shijiah, Kiina, Lung-Shan -kulttuuri 2600-2000 eKr. 15-50 000
Caral, Peru 2600 eKr. 3000
San Lorenzo Tenochtitlán, Olemmekit, Mexico 1200-900 eKr. 5500 – 13 000
Knossos, minolainen kulttuuri, Kreeta 1900-1375 eKr. 50-80 000 asukasta palatsin talousalueella.
Rooma 753 eKr.
Kiova, Ukraina 882 jKr. Ukrainassa on jälleen kaupunkeja.

trypillian002

tripillian_figuuri_2_14569Tripolje-Cucutenille on tyypillistä naishahmoisten pienoisfiguurien suuri määrä. Niiden voi olettaa olleen amuletteja tms., joilla on ollut jokin merkitys. Naishahmo, johon on piirretty neljään ruutuun jaettu vinoneliö, jonka jokaisessa ruudussa on piste, on saattanut olla lahja, jonka saajalle toivotetaan runsaasti lapsia. Rekonstruktion huone (yllä), jossa on runsaasti em. pienoisfiguureja, on saattanut olla papittaren tai parantajan työtila.

On tulkinnanvaraista, onko kaupungin uloin talorivi muodostanut puolustuslaitteen, muurin, kuten Antonsen & Antonsen on tulkinnut. Mesopotamiassa sumerilaiset kaupungit olivat aluksi ilman muureja. Muureja alettiin rakentaa Mesopotamiassakin vasta olojen muututtua rauhattomiksi paimentolaisten alkaesssa tunkeutua maanviljelysseuduille. Tripolje-Cucutenin alueet Ukrainassa rajoittuivat Keski-Aasiaan ulottuviin aroihin, ja rauhattomuudet alkoivatkin 3500 eKr. tienoilla indoeurooppalaisten alkaessa liikkua kohti länttä.

CUCUTENI0003Ukrainan neoliittiset muinaiskaupungit ovat olleet runsasväkisen maanviljelysseudun keskuksia. Tähän mennessä on tutkittu 2440 asutuskeskusta, joista useimmat ovat pienehköjä kyliä. 100-300:n hehtaarin kaupunkeja kymmeninetuhansine asukkaineen on löydetty 29.  Näiden keskusten on täytynyt tuottaa tavaraa ympäröivää maaseutua varten, ja käydä kauppaa sen tuotteilla.

Koska maailmanmarkkinat olivat vielä kehittymättömät, kaukokaupan volyymi oli alhaisella tasolla. Maidanetsin ja muiden keskusten on täytynyt muodostaa eräänlaisen kotimarkkina-alueen ympäröivän maaseudun kanssa. Tuotteet siis menivät pääasiassa paikalliseen kulutukseen.

cucuteni0000222Tripolje-Cucutenin kulttuurin esineistö on korkeatasoista, varsinkin saviastiat. (oikealla.)  Maalatun keramiikan valmistus loppui Euroopassa pitkäksi aikaa indoeurooppalaisten nomadien tunkeuduttua maanosaan.

Indoeurooppalaisten maahantunkeutumista edeltänyttä ’maanviljelys-kivikauden’ Kaakkois-Eurooppaa nimitetään ”Vanhaksi Euroopaksi”.

Tällä alueella näyttää vallinneen 7000-3500 eKr. ajanjaksolla tuon aikakauden maailman korkein kulttuuritaso: Viljeltiin peltoja ja käytiin laajaa kauppaa lähimpien alueiden kanssa l. alueellinen vaihto oli aktiivista. Kaupungit olivat ylittäneet urbaanin elämän ensimmäisen kynnyksen, eikä vastaavan kokoisia asutuskeskuksia ollut muualla. ”Vanhan Euroopan” varhaisen korkeakulttuurin tuhoutuessa indoeurooppalaisten nomadien maahantunkeutumiseen kulttuurikehitys taantui noin tuhanneksi vuodeksi. di-gold

VANHAEUROOPPA00001

trypillian00004444.png

 

Sumer, Mesopotamia: ”Vanha Eurooppa”:
Kirjoitusta 3200 eKr. Kirjoitusta Vinca-kulttuuri, Balkan: 4000 eKr.
Uruk: 10 000 asukasta 3800 eKr. Maidanetsissa 47 000 asukasta 4000 eKr.

CucuteniTryOutline

http://ukrmap.su/en-uh7/275.html
Mykhailo Videiko: Ukraina 6000 vuotta sitten.


 

 

 


4 thoughts on “Maailman ensimmäiset suurkaupungit Euroopassa 4000 eKr.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s