Maahanmuutto ennen ja nyt: Hunnit ja nomadiheimot Eurooppaan.

hunnit00000750.png

Otsikkokuvassa hunnit ryntäävät ryöstämään ja raiskaamaan Rooman valtakunnan jälkeistä Eurooppaa. He eivät olleet ensimmäiset eivätkä viimeiset. Kulttuurin ja väestön tuho on vyörynyt useamman kerran Eurooppaan sen lähialueilta. Edellisessä artikkelissa käsittelimme Kiovan tuhoa v.1241 nomadiheimojen hyökätessä.

Voiko samanlainen hävitys toistua? Saman kysymyksen olisivat voineet esittää 1240-luvun kiovalaiset: ”Voiko kaupunkimme yht’äkkiä tuhoutua kokonaan, kuten kävi sukupolvia sitten tarunomaiselle Tauropolille näillä samoilla seuduilla?” Ukrainan muinaiskaupunkien, joista suurin oli ollut Kiovan kokoinen, olemassaolo ja tuho oli jättänyt jälkiä legendoihin. Toki niiden alkuperäisiä nimiä ei tiedetty. ”Tauropol” viittaa härkiin.

 • Kiova v.1241 jKr: 50 000 asukasta.
 • Maidanets n. 4000 eKr: 49 000 asukasta.

Ennen kantaindoeurooppalaisten nomadiheimojen ryntäystä Uralin-Kaspian aroilta länteen ei tätä ilmiöä ollut Euroopassa esiintynyt: Paimentolaiset tappavat maanviljelijöitä ja kaupunkilaisia saadakseen elintilaa itselleen ja karjalaumoilleen. Kun idea oli kerran keksitty, se ei päässyt unohtumaan.

Ahkeria sivistys- ja viljelyseutujen raidaajia löytyi ensimmäisestä rynnäköstä 3500 eKr. alkaen aina… mihin asti?

 • 3500 BC jälkeen Jamnaja-kulttuuri (Yamna, Pit grave culture, Kurgan wave I) ja sen seuraajat Djeprin takaa Ukrainaan ja syvemmälle Eurooppaan aina Espanjaa myöten.
 • Late bronze-age collapse” 1400-1200 BC, mm. doorilaiset ja ”merikansat” tuhoavat Kreikkaa ja Lähi-Itää järjestelmällisesti.
 • Hunnien hyökkäys entistä Rooman valtakuntaa kohtaan, osallistujat suoraan aroseuduilta, -ja syvältä.
 • Varhais-keskiaika: Arabit tuhoavat hellenistis-roomalaisen kulttuurin Levantista ja Pohjois-Afrikasta, avaarit, madjaarit ym. tunkeutuvat aroilta keskelle Eurooppaa, skandinaavit raidaavat rannikkoja. Muhammed kehittää uskonnon, joka keskittyy muiden kansojen ryöstämisen, raiskaamisen ja tappamisen pyhittämiseen. Kaikkialla aiheutuu suurta tuhoa.
 • 1200-luku: Tsingis-kaanin armeijat ja niiden seuraajat tuhoavat itäistä Eurooppaa. Väestömenetykset huomattavia.
 • 1400-luvulta eteenpäin: Turkkilaiset jatkavat Tsingisin ja Batun työtä Venäjällä ja Balkanilla, => hyvin vaikea kulttuuritaantuma ja taloudellinen alikehittyneisyys alueella, joka antiikin aikana oli Euroopan vauraimpia.
 • Suomi: 1700-luvulle asti Venäjän palveluksessa olevat joukot, joista osa on Kasanin kaanikunnan kukistumisen jälkeen venäläisten palvelukseen alistettuja nomadiheimolaisia, raidaavat aina jonkin sodan sattuessa Suomea aina Hailuotoa myöten. Huomattavia väestömenetyksiä ja taloudellista tuhoa, väestön surmaamista ja orjiksi kaappaamista.
 • Nomadiheimojen ja muslimien sotilaallinen voima lakkaa olemasta 1800-luvulla, kun britit tuovat ”Mahdin” dervishejä vastaan vesijäähdytteiset konekiväärit. Pelkkä alkukantainen(?) raivo ei ole enää etu taistelukentällä. Barbaresti-valtiot alistetaan eurooppalaisten siirtomaiksi, ja raidit Euroopan rannikoille (mm. Islantiin ja Norjaan) loppuvat.
 • 1990-2017: Nomadiheimot oppivat että Eurooppaan pääsee nykyään kävelemällä ihan tosta vaan. Miljoonia paimentolaisia on tunkeutunut Eurooppaan. Rauhattomuuksien ja alkuperäiskansoihin kohdistuvan aggression merkit ovat jo nähtävissä.

psykotappajat0001111Sivistyneille maille, Eurooppaan, Lähi-Itään, Intiaan ja Kiinaan tunkeutuneilla nomadiheimoilla oli yksi sotilaallinen etu, jota ei ollut sen aikakauden maanviljelijöillä ja kaupunkilaisilla: Rujoutunut persoonallisuus.

Neuropsykologi James W.Prescott on osoittanut, että nälkiintymisen aiheuttamat keskushermoston muutokset l. vauriot aiheuttavat samansuuntaista käyttäytymisen muutosta, kuin hellyyskokemuksen riistäminen ja seksuaalisen nautinnon rajoittaminen t. patoaminen. Tämä on hyvin tärkeä havainto maailmanhistorian suurten trendien ymmärtämisen kannalta.

Jamnaja-paimentolaisheimoja ajoi kuivuvilta aroilta sivistyksen maille nälkä, -ja koveneva kilpailu supistuvista laitumista. Paimentolaisheimot olivat Uralin-Kaspian aroilla kokeneet seuraavat asiat, ennenkuin heistä tuli sivilisoituneempien seutujen kiusa:

 1. Ilmastonmuutos kuivaa keskistä Aasiaa, ja luonnonvarojen keräilystä elantonsa saaneet ihmisyhteisöt kohtaavat kriisin: Luonnonantimet vähenevät => Ilmaantuu suhteellinen ylikansoitus.
 2. Samanlainen kriisi on koettu jo aikaisemmin Lähi-Idän ja Anatolian seuduilla, ja siihen on vastattu aloittamalla ympäristön muokkaus sen ihmiselle sopivan tuottavuuden lisäämiksi. Keksintö on muotoutunut varhaiseksi maanviljelykseksi.
 3. Ukrainassa ja Kaukasuksella on otettu vastaan viljelyn idea, ja se on sovellettu paikalliseen maaperään etc.. Idea leviää aroja myöten Kiinaan asti, mutta Keski-Aasian kuivuminen vaan jatkuu. Viljely-yritykset epäonnistuvat.
 4. Asukkaat menettävät peltonsa, ja joutuvat kiertolaisiksi pienkarja-laumojensa rippeiden kanssa. Heistä on tullut #nomadeja vastentahtoisesti.
 5. Kuivuminen jatkuu, nälkä vaivaa po. porukkaa. Joukkoon ilmaantuu nälän aiheuttamia aivovaurioita. Prescottin mukaan ne tukevat a) lyhytjännitteisyyttä, b) aggressiivisuutta, c) empatiakyvyttömyyttä.
 6. Ennemmin tai myöhemmin tulee se hetki, että yhteisössä syrjään sysätyt käytöshäiriöiset (aivovammaiset) näkevät arolla vieraita nuotiotulia, eivätkä aio nukkua nälkäisinä…
 7. Toisten ihmisten tappaminen heidän hallussaan olevien resurssien riistämiseksi on keksitty, eikä tästä ideasta ole sen koommin päästy eroon.
 8. Ryöstelyyn ryhtyneet, jo alunperinkin jengiytyneinä, alistavat osaamallaan väkivallalla muut heimolaisensa. Vanhat yhteisörakenteet luhistuvat, ja muodostuu uudentyyppinen elämäntapa: Herruus-yhteiskunta.
 9. Kun #heimoyhteiskunnassa valtaapitävien käyttämät naiset ovat hyvin usein (tapetuilta) naapuriheimoilta anastettuja, naisen sosiaalinen status muuttuu tasa-arvoisesta yksilöstä omistusesineeksi. Ilmiö johtaa #patriarkaalisuuteen.
 10. Patriarkaalisissa heimoissa vallitsevan moniavioisuuden kautta niillä on aina runsas ylijäämää nuorukaisia. Tämä tukee #sotaisuutta (warlike).
 11. Sotaisuuden kannustimeksi muodostuu ilmeisesti jo alussa, 3500 BC, lupaus t. oikeus ottaa vierasheimoisten naiset ja lapset seksuaaliseen käyttöön. Että heimon nuorukaisilla olisi vahva motiivi seurata em. doktriinia, kanssakäymistä oman kylän tyttöjen kanssa rajoitetaan, ja usein käytännössä estetään.
 12. Prescottin mukaan hellyys-vaje ja seksuaalinen frustraatio, joita patriarkaalinen heimo-elämäntapa ylläpitää, aiheuttaa samoja luonnehäiriöitä, kuin alussa mainitut aliravitsemuksesta johtuvat aivovauriot.
 13. Ilmiö ylläpitää itse itseään, levittää patriarkaalista l. sukupuolisesti epätasapainoista elämäntapaa, tiettyjä YDNA:n haploryhmiä l. isälinjoja ja indoeurooppalaisia & seemiläisiä kieliä pitkin maailmaa.

Näin se kävi. intialainen ajattelija, satojen vuosien takaa (siis aivan äskettäin) kuvaa ilmiön lopputulosta näin:

”Miehen arvo mitataan omaisuudessa, eikä miehen ja naisen välillä ole muuta sidettä, kuin seksuaalisuus. Valehtelu tuo menestyksen.”

Intialainen nimitys kuvatulle olotilalle on Kali Yuga, ”Pimeyden Aika”. Noiden sanojen kirjoittaja ei ole ehkä kuullut ihmiskunnan elämäntavasta ennen 6000 vuotta sitten tapahtunutta murrosta, mutta hänen sananvalinnoissaan korostuu kontrasti kadonneen ”matriarkaalisen” elämäntavan ja hänen oman aikansa elämän välillä.

 • Hindulainen sanonta: ”Miehen arvo mitataan omaisuudessa, eikä miehen ja naisen välillä ole muuta sidettä, kuin seksuaalisuus. Valehtelu tuo menestyksen.”
 • Hesiodos: ”Mies ryöstää toisen miehen kaupunkia… oikeus on sama kuin valta, kunnia on lakannut olemasta.” (Doorilaisten invaasion jälkeisen Kreikan kuvaus.)
 • Erich Fromm: ”Ihmiskunta on henkisesti suistunut raiteiltaan.” (Psykoanalyytikon vastaus kysymykseen, miksi esiintyy mielisairauksia.)

Arkeologi Marija Gimbutas esitti, mutta ei ensimmäisenä, että ihmiskunnan alkuperäisen elämäntavan on täytynyt olla nykyistä rauhanomaisempi ja tasa-arvoisempi, ja enemmän naiseutta kunnioittava. Tähän johtopäätökseen hänet vie tutkituista maanviljelys-kivikauden kohteista löytynyt runsas naishahmoinen esineistö.

Gimbutas myös löysi jyrkästä kulttuurimuutoksesta kertovia merkkejä #maanviljelys-kivikauden l. neoliittisen ajan lopulta ja varhaismetallikauden alusta. Hänen johtopäätöksensä oli, että muutos ei ole voinut tapahtua kulttuurievoluutiona, vaan kollapsin -romahduksen- kautta. Edellä kuvattiin po. romahdusta.

murros2

Kulttuurimurros, jonka tulokset näemme 6000 vuotta jatkuneena sarjana nomadiheimojen invaasioita, ja omankin kulttuurimme muuttumisena patriarkaalis-aggressiiviseksi, on siis seurausta siitä, että keski-Aasian aroilla siirtyminen #ravinnonkeräilystä #ravinnontuotantoon epäonnistui, ja onnettomat nomadit alkoivat jakaa surkeuttaan muille ryhtymällä #resurssienriistäjiksi.

Käsitteet ”matriarkaatti” ja ”patriarkaatti” kantavat harhaanjohtavia mielikuvia:

 • Ne eivät ole toistensa peilikuvia, miksi hätäinen lukija ne käsittää.
 • ”Patriarkaalinen” elämäntapa ei ole miesten valtaa, vaan pakottaa miehet osaksi kollektiivista mielenhäiriötä.
 • ”Matriarkaattia” koskevat havainnot historiasta ja esihistoriasta saattavat jopa tarkoittaa sellaista naisen yhteiskunnallista asemaa, joka tänään vallitsee länsimaissa. Se on toki jyrkässä kontrastissa historiassa surullisen yleisiin käytäntöihin joissa naisella ei ole perimisoikeutta eikä (kaikissa asioissa) juridista itsehallintaakaan.

Keskustelu siitä, onko ”muinainen matriarkaatti” ollut mahdollista, on nykyaikana vähän niinkuin lintukoiran räksyttämistä puun alla, josta teeri on jo lentänyt pois.

Sensijaan meidän on tarkasteltava yhteiskunnissa ilmaantunutta ultrapatriarkaalisuutta, ja mistä se on keskuuteemme tullut:

PASKASTANINPOJAT00001

Naista halventava ja esineellistävä misogyyninen käyttäytyminen on joko A: yhteiskunnan oman kehitysdynamiikan tuote, B: ulkoapäin tullutta.

Viimeisten 6000:n vuoden ajan aggressiivisia sivistyneitä maita uhanneita kulttuureja on leimannut jyrkkä patriarkaalisuus, joka on tukenut myös po. heimojen #sotaisuutta (warlike).

6000:n vuoden takaiset taloustilanteet ovat olleita ja menneitä, mutta silloin tapahtunut psykososiaalinen onnettomuus on ja pysyy. Aggressiivisia taipumuksia omaavat kulttuurit ja ihmispopulaatiot ovat keskuudessamme, ja ilmeisesti tulevat aiheuttamaan häiriötä jatkossakin. Mistä me heidät tunnistamme?

Katsotaanpas:

 • Sotaisissa (warlike) yhteiskunnissa esiintyy toistuvia väkivallanpurkauksia ja sisällissotia.
 • Näissä yhteiskunnissa epätasa-arvoisuus on näkyvää ja jyrkkää.
 • Naisten asema on lähellä sitä, mikä se oli Muhammedin tms. aikana.

Näistä seikoista voimme siis tunnistaa potentiaalisesti vaaralliset ihmispopulaatiot.  Miksi sitten nomadiheimot ovat historiallisena ja esihistoriallisena aikana pystyneet aiheuttamaan huomattavaa tuhoa Euroopassa, Lähi-Idässä, Intiassa ja Kiinassa? Olemme jo maininneet yhden heillä olleen edun: Nomadeilla oli enemmän aggressiivisia t. narsistisia persoonallisuushäiriöitä kantavia, kuin rauhallisemmalla osalla ihmiskuntaa.

Tarkastellaan muita mahdollisia etuja:

 • 6000 vuotta sitten: Keski-Aasiassa kesytetty hevonen, maanviljelijöiltä omaksutut kärryt ja metallien käyttö. Tärkein etu oli nopea liikkuvuus.
 • V.1236-41 jKr. Batu-kaanilla oli sen ajan maailman suurin armeija. Tärkein etu oli painostaminen äärimmäiseen julmuuteen l. psykologiseen sodankäyntiin.
 • V.2015-17 imaamit saarnaavat maahantunkeutujille, että ”Allah on sokaissut eurooppalaiset antamaan maansa, talonsa ja tavaransa, ja naisensa oikeauskoisille”.  Imaamien kertoma taikasana on: ”Asyl aukene!” Sillä pääsee Eurooppaan ja saa kaikki herkut.

Eurooppaan menneinä vuosituhansina kohdistuneett invaasiot l. maahanmuutot ovat olleet seurauksiltaan hyvin tuhoisia. Liikkeellelähdön syyt ovat jonkinverran muuttuneet, mutta lopputulokset ovat olleet aina samansuuntaisia: Synteesinä ilmaantunut uusi elämäntapa asettuu alhaisemman elementin tasolle, kuten ”matriarkaatista” ääri-patriarkaattiin.

Olemme käyttäneet kahta ukrainalaista esimerkkiä: Neoliittisten mega-kaupunkien tuhoa 3500 BC jälkeisenä ajanjaksona, ja Kiovan hävitystä v.1241 AD. Batu-kaanin laumojen toiminta Kiovan ja sen asukkaiden hävittämisessä on historiallisesti dokumentioitu, mutta samankokoisten neoliittisten kaupunkien tuhoutuminen on voinut tapahtua toisinkin.

Maidanetsin etc. kaupunkilaiset ovat ehkä antaneet nomadiheimolaisten ensin liikkua kaupungeissaan myymässä karjaansa, ehkä laiduntaa sänkipelloilla, ja sitten asettua asumaan seuduille. Neoliittiset viljelijät eivät ole ehkä voineet ymmärtää, että nomadiheimoilla on täysin toinen maailmankuva ja normisto, kuin sivistyneillä taloissa asuvilla maidanetsilaisilla.

Kuivan autiomaan armottomassa resurssikilpailussa, ja ryöstämisen elinkeinona hyväksyvässä nomadimaailmassa sosiaalistuneet eivät voineet pitää kaupunkilaisten säälinsekaista suvaitsevaisuutta heitä kohtaan muuna kuin heikkoutena. Nomadien maailmassa heikot saa tappaa, ja heidän omaisuutensa kuuluu vahvoille.

Lopputulos on joka tapauksessa aivan sama, kuin Batu-kaanin menetelmässä. Se vain tapahtuu hitaasti(?) kiihtyvänä prosessina, muutaman päivän verilöylyn sijasta:

 • Etniset erot eivät tasoitu kanssakäymisen kuluessa, vaan kärjistyvät.
 • Alkuperäiset kaupunkilaiset ja tulokasryhmät törmäävät entistä useammin vastakkain.
 • Uus-kaupunkilaisten takapajuiset seksuaalitavat aiheuttavat jatkuvaa kärhämää.
 • Tulokkaat alkavat eristäytyä omiksi suljetuiksi yhteisöikseen estääkseen kaupungin ”paheiden” (=naisten kohtelu ihmisinä) tarttumisen omiinsa.
 • Tulokkaat alkavat vaatimaan valtaa itselleen, ensin ”omissa asioissaan”, sitten kokonaan.
 • Sisällissota.

Niin tai näin, Ukrainankin alueella vallitsi pronssikaudelle tultaessa #patriarkaalinen arvomaailma ja puhuttiin #indoeurooppalaista kieltä. Että tämä ei missään tapauksessa ole voinut tapahtua diffuusiona tai yhteiskunnan evoluution-omaisena kehityksenä, siitä todistaa maailman ensimmäisten megakaupunkien katoaminen ja unohtuminen tuhansiksi vuosiksi: Kulttuuri romahti, ihmiset kuolivat, kaupungit autioituivat.

Mitä tahansa Ukrainassa tapahtuikin 3500 BC, se oli katastrofi kuten Kiovan tuho v.1241. Elintärkeä kysymys -meille- onkin vaaran merkkien tunnistaminen tulevissa tilanteissa. di-gold

Väkivallalla seksuaalisuutta vastaan tai seksuaalisuuden käytöllä väkivaltaisessa toiminnassa, erityisesti naista kohtaan, on hyvin syvät juuret raamatullisessa traditiossa.

Neuropsykologisen näkökulman mukaan suurin uhka maailmanrauhalle tulee niiden kansakuntien taholta, jotka tarjoavat virikeköyhimmän ympäristön lapsilleen, ja tukahduttavat eniten seksuaalista nautintoa ja naisen sukupuolisuutta.

J.W.Prescott

INDOHUNNIT0000TRANS01
https://eurooppalaisuus.wordpress.com/2016/11/26/indoeurooppalaisen-invaasion-vaikutukset-euroopassa/


2 thoughts on “Maahanmuutto ennen ja nyt: Hunnit ja nomadiheimot Eurooppaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s