Näkymätöntä perintöämme: Kansanomainen rakentaminen säilytti megaliitti-ajan tekniikkaa.

trullo000000001

Euroopan syrjäseutujen maalaismainen kivirakennustapa, ilman laastia, kivet määrätyllä tavalla latomalla, oli vuosisatoja yliopistollisen tieteen ulkopuolella, kunnes muutamat ennakkoluulottomat tutkijat tarkastelivat eteläisen Euroopan syrjäseutujen kivirakennuksia ja huomasivat, että niiden rakenne -jopa mittasuhteet- ovat samaa jatkumoa kuin megaliitti-kivikauden tunnettujen rakennusten. Meillä oli perintöä josta emme tienneet, -ja hyvin kaukaa menneisyydestä.

Etelä-Italiassa ei voi matkustaa junalla näkemättä niitä. Paimenien ja viininviljelijöiden arkaa´isia apurakennuksia, ilman laastia tehtyjä kivikammioita, jotka eivät olleet tarpeeksi hienoja akateemisten väittelyiden kohteiksi. Marmorin sijasta ne olivat paikallista halpaa kiveä, kuten esikuvansa megaliitit. Se, että ne oli rakennettu samalla tekniikalla, kuin megaliittikumpujen valeholvatut kammiot, ei ollut kiinnostavaa. Vuohipaimenet ja korkeat professorithan kuuluvat eri maailmoihin.luola1

Kun kivikaudelta uudelle ajalle asuntoina käytettyjä luolia vilahtaa radan varressa, professori jatkaa keskusteluaan joonilaisten pylväiden volyyteista, uhraamatta ajatustaan maalaisrahvaan vanhanaikaisuuksille: ”Pastori, lohtapa nyt?

1990-luvulle asti virallinen espanjalainen muinaistutkimus piti Kanarian pyramideja, joiden kulmat ja sivut on huolellisesti suunnattu taivaankappaleiden mukaan, vain ”viljelijöiden tapana pitää pelloilta raivatut kivet poissa tieltä”. Vain norjalaisen Thor Heyerdahlin ja laivanvarustaja Olsenin viimehetken aktiivisuus pelasti nämä ainutlaatuiset monumentit tulevaisuudelle, yksityisen harrastelijan lähetettyä kirjeen Norjaan.

Arkeologi Marija Gimbutas kertoi lapsuudestaan Liettuan maaseudulla: ”Yhteyksiä jumalattariin oli lapsuudessani jokapuolella. Jumalatar Laima oli silloin meidän todellisuuttamme. Hän kutsui öisin ja kurkisteli ikkunoista. Kun joku nainen oli synnyttämässä, hänkin oli mukana, ja isoäiti oli niitä jotka järjestelivät tälläisiä asioita. Hänellä oli lahjoja Jumalattarelle. Liinoja ja kudonnaisia oli varattu hänelle, koska Jumalatar solmi elämän langat. Hän oli kutoja. Hän on ehkä katoamassa, mutta viitisenkymmentä vuotta sitten hän oli yhä täällä meidän keskuudessamme.

Minullekin kerrottiin lapsuudessa paljon sellaista, mikä oikeastaan on esihistoriallista, ja opiskellessani arkeologiaa, minun oli helpompaa päästä perille monien esineiden merkityksestä, kuin esim. New Yorkissa syntyneelle tutkijalle, joka ei voinut tietää mitään Euroopan maalaiselämästä.

Mikä on tämä ”eurooppalainen maalaiselämä”, joka antoi Gimbutasille herkkyyden havaita sellaista, mitä urbaanin ympäristön eläjät eivät näe? Yhteyden mahdollisuus neoliittisten esineiden, joita Marija Gimbutas tutki arkeologina, ja hänen lapsuudessaan vielä läsnäolleen kansanuskomusten maailman välillä on huimaava. Se haastaa itsevarmasti ja ilkikurisesti sen historian ja esihistorian kuvan, joka kuuluu yleissivistyksemme perustaan.

Että syrjäseudun koulujakäymättömillä maalaisilla olisi jotain tietoa, jotain yhteyksiä muinaisen Euroopan kadonneeseen maailmaan? Naurettavaa!! Historia on kreivejä, kuninkaita ja rokokoota, ja rahvas on aina oppinut kaiken ylemmiltään, eikä ole muistanut mitään itse. Tämän ajattelun valtaama yliopistomaailma onkin kaivautunut juoksuhautoihin vastustamaan näkemystä, että Euroopan neoliittisten maanviljelijöiden uskonto olisi ollut läsnä vielä vainojen ajan noituudessa, ja senkin jälkeen. Sanat voidaan selittää pois, ja kaikki havaitut kulttuuri-ilmiöt voidaan kuohita ”myöhemmiksi lainoiksi”, ja julistaa yhtäläisyydet sattumiksi. Onhan näkemys Vanhan Uskonnon jatkumisesta noituutena ”kumottu” jo monta kertaa, aina sellaisessa opuksessa, joka ei juuri nyt ole käsillä.

Kuitenkin mykät kiviset todisteet, neoliittisen ja esi-teollisen Euroopan kädenlyönnit, ovat seisseet vuosituhannesta toiseen Apulian, Ranskan, Baleaarien, Sardinian, Reininlaakson, Irlannin ja Englannin maaseuduilla. Rakennukset, joiden teknologia ja idea oli käytössä jo megaliitteja pystytettäessä, mutta joiden rakentajia on yhä elossa: Trullo, clochan, crot, barraque, hiska, bunja, mitata, girna… nimitykset vaihtelevat enemmän kuin rakenne.

Megaliitti-rakentamisen jatkuvuus Apulian trulli-taloissa

schema_trulloAlberobellon trullikaupungin talon osien nimitykset:

Pinnacolo: Katon huippukoriste, muodolla on symbolista merkitystä.

Cannela interna: Kupolin sisäkiveys, ladottu ilman laastia.

Chiancole: Ulkoladelma, pitää painollaan kupolin kivet paikallaan.

Travolato: Välikatto, myöhempi innovaatio (tai laina) joka esiintyy vain asuintaloissa.

Nicchia: Ikkuna-aukko. Tässä esimerkissä holvattu, mutta valeholvaus-tekniikkaan kuuluvia ratkaisuja esiintyy yhä myös Alberobellon kaupunkitaloissa.

volta_trullokonstruktio2trulli

trulli_alberobello1Alberobellon taloissa jokainen huone muodostaa oman trulli-kupolinsa, ja yksittäinen rakennus näyttää aivan smurffi-kylältä.

Ahtaissa kaupunkikortteleissa trulli-talonkin pohjaratkaisu on nelikulmainen, mutta maaseudulla alkuperäisempi pyöreä muoto on yhtä yleinen vielä tänäänkin. Apuliassa trullien rakentaminen päättyi vasta äskettäin, ja vanhoja rakentajia on yhä elossa. Heidän taitonsa ovat nyt siirtymässä uudelle sukupolvelle etelä-italialaisia, joita kiinnostaa omien perinteiden säilyttäminen. Apulia, jossa kuivamuuratut trullit säilyivät asumiskäytössä, ja kaupunkikuvassa, nykyaikaan asti, on historian aikana joutunut lukuisien vieraiden vallanpitäjien jalkoihin. Omaleimaisuutta vaalivalle konservatismille on siis ollut vahva sosiaalinen tilaus.
le>
bretagne2

  • ”Valeholvaus” l. tapa latoa kivet toisiaan ylhäältä läheneviksi seiniksi, kuten megaliittikummun kammiossa Bretagnessa, kuva yllä.
  • ”Kuivamuuraus”, ei siis käytetty laastia.

Jos neoliittisen kivikauden eurooppalaiset ovat jättäneet perintönä 20. vuosisadan Euroopan maalaisille rakennusteknistä ajattelua ja tietämystä, myös muuta henkistä perintöä on siis voinut siirtyä? Katsotaanpa.

maesdrawAvain on valeholvaus, ”holvin” tai kupolin rakentaminen ilman klassista mesopotamialaista muotoiltujen kivien lujaa kaarta, toisiaan lähenevien vinojen seinien avulla. Tämä tapa tunnetaan parhaiten Mykenen kuningashaudoista, ja megaliittikumpujen kammioiden kattorakenteista.

Maes Howen megaliittikummun kammio Orkneyn pääsaarella on rakennettu paikallisista pitkistä kivipaasista, ja rakenteen idea on siinä hyvin nähtävissä: Litteä tai muotoilu kivi asetetaan edellisen päälle, niin että ylempi kerros on aina alempaa ulkonevampi. Rakenne ei romahda, koska seinän täytteenä oleva irtomaa kuormittaa rakennuskivien seinänpuoleista kanttia.

Kuvassa näkyvää sisärakennetta ympäröi Maes Howen tapauksessa irtomaasta luotu kumpu. Monia muita megaliitti-ajan maakumpu-kammio -rakennuksia muotoilee vielä sitä ympäröivä pystykivien kehä tai ladottu muuri. Jos minimoimme irtomaa-täytteen, lopputuloksena on ”nykyaikaisen”  trullin rakenne: Sama tekniikka esihistorialliselta ajalta 1900-luvulle.

leikkaukset_trullit

Tämä perusratkaisu, sisempi kupolin tai holvin muodostava kiviladelma ja jyrkempi, jopa pystysuora, ulkoseinä joiden väli on täytetty soralla, toistuu myös kevyemmäksi kehittyneissä Alberobellonkaupungin ja Apulian trulli-taloissa:

Apuliassa ja muualla Etelä-Italiassa trulleja on kolmea tyyppiä: Sylinterinmuotoisia, Alberobellosta tuttua mehiläispesä-muotoa, ja ulkomuuriltaan porrastettua muotoa. Yllä esitetty megaliitti-kumpu Bretagnesta Ranskasta poikkeaa porrastetuista trulleista vain mittasuhteiltaan. Holvi on ”trullimainen”, ulkomuuri(t) ja ei-kantava täytemaa ovat aivan kuten 1900-luvulla rakennetuissa italialaisissa kylmämuuratuissa (laastittomissa) kivirakennuksissa.

ggantija.gifLähtökohta on luontevaa hahmottaa kammiolliseksi megaliittikummuksi, 6000:n tai 4000:n vuoden takaa. Kumpujen rakenne täydellistyi vuosituhansien aikana, ja viereisen pohjapiirroksen Ggantijan megaliitti-temppeli Maltalla on jo enemmän rakennus kuin maakumpu. Ulkopuolen kivilatomusta voi jo pitää seinänä, ja kammioiden järjestelmä vie suurimman osan pinta-alaa. Ero vielä äskettäin rakennettuihin Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen vanhakantaisiin maatalouden apurakennuksiin on vain käyttötarkoituksessa. 3200 eKr. ne olivat temppeleitä, joissa maanviljelijä-yhteisö haki jumalilta suosiota pelloilleen ja karjalleen, ja vielä sukupolvi sitten vastaanvanlaisissa suojissa pidettiin karjaa, ja…?

Niin, missä agraari-Suomen maalainen teki taikojaan talonsa vaurastuttamiseksi? Pelloilla ja karjasuojissa. Onko vanhan kivirakentamisen säilyttäminen ollutkin tietoista avun hakemista vanhoilta jumalilta? Vielä kun italialaiset, kreikkalaiset ja menorcalaiset asuivat muuratuissa ”kristityille sopivissa” taloissaan, karjasuojat tehtiin samalla tekniikalla, jota esi-isätkin käyttivät.

porrastrulli1

Vuohipaimenten ja muiden vähemmän arvostettujen maalaisten puuhastelu Euroopan syrjäseuduilla näyttää säilyttäneen elävän muistomerkin Euroopan maanviljelyn alkuhetkiltä, neoliittiselta kivikaudelta. Muuten ei ole selittettävissä näiden arkisten rakennusten idean samankaltaisuus, ja yhteneväisyydet tuhansien vuosien takaisiin rakennuksiin. Seuraavana katsaus eri alueiden kuivamuurattuihin kivirakennuksiin:cabane3Cabane”, Etelä-Ranska: cabane2
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Ranskan sana cabane tarkoittaa yleiskielessä ”majaa”. Näiden kivirakennusten nimitykset vaihtelevat paikallisesti, ja toteutus voi olla joko hyvinkin kunnianhimoinen, kuten piirroksessa kuvatussa tapauksessa, tai vaatimattomampi.

Barraca”, ”Mulassa”, Katalonia / Espanja:
barraca1 barraca2
vilomara3-1 vilomara1
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Apulialaisten tapaan katalaanitkin ovat aina olleet omaileimaisuudestaan kiinnipitävää väkeä, ja vuorilta joilla paimenet asustelivat näissä kivimajoissa, on vain kivenheitto Baskimaahan, jossa vuoristolaiset vielä pari sukupolvea sitten näkivät Laminakien liikkuvan vuoripoluilla, ja haaveilivat Marin luovuttavan heille suosiollisesti jotain pientä kivaa kulta-aarteistaan. Vuorilla asumisella saattaa olla jokin hassu vaikutus ihmisen mieleen?

Clochan”, Irlanti:
clochan2 clochan1
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Irlantihan tunnetaan ”Satujen saarena”, eikä vaikutelmaa suinkaan heikennä yllättäen nummella näkyviin tuleva kivikota, jonka muoto ei suinkaan ole jokaisen valistuneen farmarin hyllystä löytyvästä ”Kodin Taitosanakirjasta”, vaan jostain aavistamattoman kaukaisesta menneisyydestä?

Pinetu”, Sardinia / Italia:
pinetu2 pinetu1
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Tässä meillä on ”trullin” perustyyppi: Pystyt ulkoseinät, ilman laastia muurattuina, irtomaa-täyte, ja huolellisesti ladotto kartiomainen valeholvi. Muiden tyyppien voidaan nähdä olevan tämän kehitelmiä.

Cazourne”, ”Carioto”, ”Jasso”, Ranska, eri alueet:
luc

Hiska”, Kroatia:
hiska1 hiska2
hiska3 hiska4
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Kuten ylempi ranskalainen versio, kroatialainen kivimaja on pohjaltaan nelikulmainen, mutta toistaa täyteseinäistä ja valeholvattua rakennetta. Tässä Juvanecin mittaamassa rakennuksessa, kuten myös joissakin ranskalaisissa, valeholvattua kattoa tukee hirsi, mitä voidaan pitää tyypin degeneroitumana.

Grot”, Sveitsi, retoromaanin kielinen alue:
grot1 grot2
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Sveitsin retoromaanit tekivät karja-majansa puolipyöreiksi, mutta valeholvauksen ominaisuuksista johtuen sisätila oli pyöristetty kartio. ”Holvin” lakikiven päälle pystytetty pylväs mietityttää.

campagna

Pont”, Menorca / Espanja
pont2
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Menorcan hämmästyttävät porraspyramidit hallitsevat maisemaa saaren sisäosissa. Suurimpia niistä käytettiin nautakarjan suojina laitumilla.

Trullo”, Apulia (Puglia), Italia:
trullo_calimera1 trullo_calimera2 trullo_calimera3.gif
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

trullo-salentino

Apulian eli Puglian maaseudulla näkee näitä perinteisempiä trulleja, joiden rinnalla Alberobellon kaupunkitalot vaikuttavat kovin siroilta.

Cirna”, Malta:
nadur4 nadur1
nadur2 nadur3
©Borut Juvanec www2.arnes.si/aa/shelters/
Toteutus: Maj Juvanec

Maltan yleisempi cirna-tyyppi on nelikulmainen ja ulkoseiniltään pysty. Kuvattu Nadorin torni on omalaatuisempi, mutta toistaa muissakin eurooppalaisissa ”trulleissa” vallitsevaa rakennetta.

Useimmat edelläesitellyt rakennepiirustukset olivat slovenilaisen tutkijan, Borut Juvanecin työtä. Seuraavana hänen maanmiehensä, Tihomira Stepinac-Fabijanicin yhteenveto kuivamuurattujen kivikammioiden esiintymisestä Euroopassa:

fabijanic2


cabane_portti

tholos000
Ylempi kuva Mykenestä, vasemmalla cabane Ranskasta. Ranskalaisessa toteutuksessa on käytetty samaa tapaa johtaa muurin paino pois oviaukkoa ylhäältä rajaavasta kivestä. Sattumaa se ei voi olla, eikä myöskään kirjoista opittua.

Näiden eriskummallisten oppimattomien maalaisten rakentamien kivitöiden tutkimus on nyt otettu vakavasti. Niiden ympärillä on järjestetty parikin tieteellistä konferenssia, ja Unesco on huomioinut ne osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä. Tiedeyhteisö haluaa kuitenkin ajoittaa ilmiön alkamis-ajankohdan vain parin kolmen vuosisadan päähän.

Tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia, mm. yhteiset piirteet koko levinnäisyys-alueella eivät tue tradition myöhäisyyttä.

Miten lukutaidottomat syrjäseutujen asukkaat ovat kaikkialla päätyneet samankaltaiseen perusratkaisuun, ja miten se on yhtenevä neoliittisen kivikauden rakenteiden ja jopa viereisen kuvan Mykenen kuningashaudan valeholvauksen kanssa, ei vaikeuksitta selity olettamatta vanhaa, katkeamatonta ja laaja-alaista traditiota.

Mykenen kuningashautojen rakenne näyttäytyy selvänä välimuotona neoliittisten megaliittihautojen ja nykyaikaan säilyneen eteläeurooppalaisen maalaisrakentamisen välillä, ja kuuluu samaan jatkumoon minolais-mykeneläisen kulttuurin tholos-rakenteiden kanssa. Tämä tekee laastittomasta valeholvauksesta vähintään kivikauden lopulta periytyvän ilmiön.

131plan

Jos oletamme lähtökohdaksi megaliitti-kulttuurin, nykyisin olemassaolevien kivimajojen ja trullinen levinnäisyys on kovin yhtenevä megaliitti-kulttuurin levinnäisyyden kanssa. Yleisimmät ja tunnustetuimmat selitykset siis välttävät loogisinta alkuperä-oletusta, ja uskovat mieluimmin toisistaan riippumattomiin, keskenään identtisiin ja samojen seutujen muinaisista kivirakennus-traditioista tietämättömiin ”stm. Honkajokiin”, jotka vuoristojen ja syrjäseutujen eristyneisyydessä päätyivät samoihin ideoihin.

Meidän ei toki tarvitse eksyä tieteen syrjäpoluille, eikä myöskään mennä siitä, missä aita on matalin, vaan rielusti siitä kohtaa, missä portti on auki. Olemme siis saaneet yhtä ja toista aineellista ja henkistä indoeurooppalaista invaasiota edeltäneiltä muinaisilta eurooppalaisilta: Suomalaiset ja baskit puhutun kielen, kaikki eurooppalaiset ulkomuotonsa, noidat rippeitä Vanhasta Uskonnosta, kristityt juhlapyhien nykyiset päivämäärät…?!

”Eurooppalaisuutta” ei siis voida pelkistää barokki-palatseihin, hallitsija-luetteloihin ym. röyhelöihin, joilla opetus ja ”yleissivistys” kuormittavat muistiamme. Monet piirteet nykyisissä tavoissamme, syrjäseutujen kummallisuudet, lasten lorut ja vanhojen ihmisten oudot päähänpinttymät viestivät siitä mikä täällä joskus oli, mutta sen ymmärtämien ei ole helppoa pikaruokalassa syövälle, viihteellä tajuntansa täyttävälle, reaalimaailmaa fiktion kautta hahmottavalle lähiössä syntyneelle, joka ei ole koskaan tietänyt mitään eurooppalaisesta maalaiselämästä.

tudons
Yhä pystyssä oleva megaliittirakennus Baleaareilta.

Lähteitä:

  • ”Architettura in pietra a secco”, toinen laitos 1990, ISBN 88-7514-413-3
    Ensimmäisen kuivamuurattua arkkitehtuuria käsitelleen tieteellisen seminaarin aineisto, Noci-Alberobelli 27-30.09.1987
  • Borut Juvanecin tutkimukset: www2.arnes.si/aa/shelters/
  • Etupäässä Christian Lassuren kirjoituksia: http://pierreseche.chez.tiscali.fr/

Tutkijoita:

Cristian Lassure:ch_lassureArcheologist (Sorbona), ethnologist and professor of English language. Since 1978 president of CERAV (Centre d’etudes et de recherches sur l’architecture vernaculaire). Editor of the magazine L’architecture vernaculaire, publications in the field of archeology and ethnology. Coordinator and author in Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (94-98).CERAV (Centre d’Études et de recherches en architecture Vernaculaire)E-mail : cerav@pierreseche.com, oucerav@libertysurf.fr

Borut Juvanec:juvanecProfessor on Faculty of Architecture in Ljubljana. Works on the theory of architecture: elements of architecture, very beginnings and origins. Professional work: Architecture mostly in rural landscape with traditional culture, skills and orders, close connected to the today’s architecture.He is coordinator for architecture in CEEPUS program (Wien/Ljubljana), works in ARGE ALPS ADRIA (Graz), from 1991 he is organizing yearly International Conference on Vernacular Architecture. He is active in ICOMOS Paris/Ljubljana, ISPROM Sassari/I and in CERAV Paris/F, he is a member of SAH Society of Architectural Historians, Chicago/USA, ISG Internationale Staedteforum, Graz/A.SIX THOUSAND YEARS, AND MORE, OF CORBELLING AGE OF STONE SHELTERS
http://www.arhitekt.hr/prostor/119/119_Juvanec.pdf

Tihomira Stepinac-Fabijanic:
Fiumen historiallinen instituutti; Accademia jugoslava delle Scienze e dell´Arte di Zagabria – Yugoslavia

menorca_trulli_isot

Borut Juvanec: Stone by Stone (CD ROM)

CD ROM ”Stone by Stone” is in preparation and will cover all aspects of stone shelters in Europe. It has all the data and all the chapters from this INTERNET presentation, but with more complete documentation by types, by countries as well as by objects, with all the scientific apparatus (indexes etc). The documentation contains the plans of objects: ground plans, cross sections and elevations, sketches, maps, photos with some computer simulations.

At the moment CD is in late beta testing phase and will soon be avaliable for public. In final phase more than 1000 pages of written, drawed and computer processed material will be accessible via simple DigiRead(R) software.

If you would like to be inform of releasing the CD, please fill the form bellow. With filling and sending this form you are not making any commitment, you will just receive an Email informing you of first public release of CD ROM ”Stone.

cd1juvaneccd2juvanec


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s