Monikulttuuri ja pakko-maahanmuutto, ja niiden vastustaminen, -kaikki osa läntisten yhteiskuntien horjutusta?

bezmenov0001nkvd0000


Juri Bezmenov työstenteli Neuvostoliiton keskustiedustelupalvelussa KGB:ssä ennen loikkaamistaan länteen. KGB ei ainoastaan hankkinut tietoja, ja toteuttanut salamurhia yms. operaatioita, vaan sen ehkä tärkein tehtävä oli toisessa leirissä olevien valtioiden horjuttaminen ja soluttautuminen niiden päättäviin elimiin ja kansalaisjärjestöihin. Suomessa tämä toiminta oli erityisen aktiivista. Seuraavassa tarkastellaan neukkujen vaikutus- ja horjutus-strategioita Bezmenovin esitelmien pohjalta. Teksti Susanna Kaukisen:

Bezmenovin videot: 1.https://youtu.be/KUaxQSb-lVk, 2. https://youtu.be/y3qkf3bajd4, 3. https://youtu.be/y3qkf3bajd4, 4. https://youtu.be/SZnkULuWFDg.

Hybridisota – KGB:n subversio-strategia – monikultturismi

KGB:stä USA:han loikannut Yuri Bezmenov (1939-1993) luennoi ja kirjoitti laajasti 1980-luvulla Ronald Reaganin kaudella KGB:n subversio-strategiasta, jonka avulla kohdemaan väestö saatiin hajautettua omia etujaan vastaan ja jonka avulla kohdemaa alistettiin neljässä askeleessa Neuvostoblokin alaisuuteen.

Subversion ensimmäinen vaihe on demoralisaatio, toinen destabilisaatio, kolmas kriisi ja neljäs vallan vaihdon jälkeinen normalisaatio, josta voi tulla pysyvä tila. Bezmenovin mukaan KGB käytti 85-90% subversioon eikä suinkaan James Bond -henkiseen Cloak & Dagger -vakoilupuuhasteluun.

Subversio-vaihe on näistä pisin ja se kestää 15-20 vuotta ja sen aikana koulutetaan laaja-alaisen kulttuurivaikutuksen avulla sukupolvi, joka on demoralisoitunut eikä kykene enää hyväksymään tosiasioita maailmasta ja joka toimii sisäisenä vihollisena kohdemaassa.

Tarkoituksena on rapauttaa sivistyksen ja patriotismin perusta, siis kansan identiteetti ja siihen kelpaa paitsi marxilais-leninistiset opit, myös frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxilaiset opit ja ylipäänsä mikä tahansa, joka hajauttaa kansan yhtenäisyyttä rapauttaa sen identiteettiä.

Esimerkiksi erilaisten ei-valtavirtaisten uskontojen tukeminen ja levittäminen rapauttaa uskonnollista yhtenäisyyttä. Vastaavasti kansakunnan syyllistäminen sen historiasta, kulttuurista – tavoista ja arvoista – on osa subversiota, jota vasemmisto on Euroopassa ja lännesssä harrastanut KGB:n suosiollisella avustuksella ainakin 1960-luvulta saakka, jonka osana on syytteet imperialismista, kolonialismista, taloudellisesta riistosta, sukupuolten välisestä riistosta, etnisestä riistosta – ja niin edespäin.

Kun tämä subversio on saatettu tarpeeksi pitkälle ja nämä marxilais-leninistiset (tai kulttuurimarxilaiset) opit on juurrutettu tarpeeksi syvälle, subversio on saavutettu ja tarvitaan toiset 15-20 vuotta sukupolven kasvattamiseen, jonka arvot ovat terveitä ja samaan aikaan, kun demoralisoitu sukupolvi pääsee työelämään, yliopistoihin, lehdistöihin, valtaan – he kouluttavat uusia demoralisoituneita sukupolvia…

KGB:n marxilais-leninistinen subversio on käytännössä suurin piirtein sama asia samoin seurauksin kuin kulttuurimarxilaisuus, jonka Frankfurtin koulukunta kehitti todettuaan, ettei marxilais-leniniläisyys voi voittaa kapitalismia taloudellisesti. Bezmenov jopa käyttää termiä Social Justice joka antaa kylmäävän olon, kun ymmärtää, että nykyajan vasemmistolaisia ihmisoikeusaktivisteja kutsutaan myös nimellä SJW – Social Justice Warriors
.

Miten tämä liittyy hybrdisotaan? Siten, että KGB muutti vain nimekseen FSB ja nämä samat subversiokeinot ovat edelleen käytössä. Esimerkiksi Ukrainan tapaus ja Venäjä hybridisota ja informaatiovaikuttaminen Euroopassa ja lännessä ovat tätä täysin samaa osastoa:

Ensin demoralisoidaan subversiolla jokin kansakunta, ruokitaan sen vastakkainasetteluja, vahvistetaan sen levottomuuksia ja konfliktin puhjetessa (ainakin sopivissa tapauksissa) paikalle tuodaan Venäjän ”vihreät miehet”, jotta oikea puoli voittaa vallankaappauskonfliktin.

Näin ympyrä sulkeutuu. FSB, KGB:n seuraaja käyttää Neuvostoliiton subversiostrategiaa, jota nyt hienosti kutsutaan informaatiovaikuttamiseksi (propagandaksi) ja hybridisodaksi. Mutta vielä, miten tämä liittyy monikulttuurisuuteen? Ehkä tahattomasti, mutta kaikelta osin ja kerron miksi.

Monikulttuurisuuden idea on erilaisten identiteettien rinnakkaiselo, joka ei oikeastaan koskaan ole pidemmällä aikavälillä historiassa onnistunut ja tämä on eräs merkittävä syy, miksi imperiumit tuppaavan ennemmin tai myöhemmin romahtamaan, vaikka muitakin syitä tietenkin on, kuten vallan väärinkäyttö ja korruptio.

Monikulttuurin tilanteessa subversio on helpointa suunnata jo valmiiksi heikosti toisiaan sietävien identiteettien vastakkainasettelun tukemiseen ja kärjistämiseen, jonka avulla kansakunnan yhtenäisyys hajautetaan. Avoimessa yhteiskunnassa tätä vastaan on lähes mahdotonta puolustautua.

Vain suljetun yhteiskunnan luominen mahdollistaa subversion vaikeuttamisen ja koska harvat avoimeen yhteiskuntaan tottuneet sietävät yhteiskunnan sulkemista edes terrorismin verukkeilla, soppa on aika lailla valmis. Lyhyimmin sanoen, monikulttuurisuus toimii itsessään sisäisen hajaannuksen välineenä ja aiheuttaa itsessään KGB:n strategian mukaista demoralisoitumista yhteiskunnassa.

Vähemmän hienosti sanoen, monikulttuurisuus tuhoaa kansallisen identiteetin luomalla arvojen, uskontojen ja etnisten ryhmien sekametelisopan, joka viime kädessä on vain kuivaa puuta sytykettä vailla. Länsimaat ovat itse omilla toimillaan Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxilaisuuden tai KGB:n marxilais-leninistisen subversion mukaisesti – tai toisin sanoen – monikulttuurisuuden avulla demoralisoineet itse itsensä ja tehneet Venäjän työstä erittäin helppoa.

Bezmenovin sanoin, tätä vastaan on olemassa lääke ja se on seuraavan sukupolven kasvattaminen terveisiin ja patrioottisiin arvoihin. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että nuoressa sukupolvessa on paljon ihmisiä, jotka ovat havainneet monikulttuurisuuden aiheuttamat ongelmat ja he ovat havahtuneet aiempien nykytilanteen luoneiden sukupolvien demoralisatiosta.

Näin ollen demoralisaatiosta voidaan myös selvästikin havahtua, kun marxilais-leninismin, kulttuurimarxilaisuuden tai monikulttuurisuuden todellisuus paljastuu ja jos Bezmenov on oikeassa, näiden oppien aiemmat kannattajat havahtuessaan muuttuvat niiden verisimmiksi vastustajiksi. Sen takia KGB:llä oli tapana eliminoida nämä henkilöt. di-gold

suski000000001Susanna Kaukinen 04.01.2017.

Kiitämme Susannaa hienosta yhteenvediosta, ja hyvin tärkeän asian esillenostamisesta! Sitten asiaan:

Mitä peliä Euroopassa pelataan?

Jätämmekin tässä tarkastelussa ”ISIS on CIA:n luomus!” -huutajat piehtaroimaan omissa harhoissaan, ja tarkastelemme kokonaiskuvaa. Havaitsemme:

 • Joku usuttaa muslimeja muuttamaan Eurooppaan laumoittain.
 • Joku on ”avannut Euroopan portit”, ja päästää ne tänne.
 • Joku on osannut ennakoida, ja mm. ilmaissut Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrän (2 miljoonaa) paikallisviranomaisille ja vokkibisneksestä kiinnostuneille jo ennen v.2015 massa-tsunamia.
 • Joku on jarruttanut maahantunkeutujien rikollisuudesta yms. haittavaikutuksista uutisoimista normaalimediassa. Juuri tästä syystä *vaihtoehtomedia* on ottanut markkinarakonsa.
 • Maahanmuuttokeskustelu on jostain syystä ryöpsähtänyt kahden blokin konfrontaatioksi, dialogin sijasta. Kansaa jakavastra skismasta puhuvat ovat oikeassa.
 • Maahanmuuttokysymyksen huono hoito on vienyt kannatusta, jopa legitimiteettiä, sellaisilta johtavilta poliitikoilta, kuin Angela Merkel, Juha Sipilä, Timo Soini ja kaikki Ruotsin poliitikot. Legitimiteetti-kato ulottuu jo koko poliittisen järjestelmän uskottavuuteen.

Tätä tarkasrelua vasten Bezmenovin kaavio horjuttamisesta näyttäytyy suorastaan hyytävän oikeaan-osuneelta:

 1. Demoralisaatio,
 2. destabilisaatio,
 3. kriisi,
 4. vallanvaihto, ja
 5. normalisointi.

Sovellamme tätä eräisiin skenaariohin maahanmuutto-ongelman syistä ja luonteesta:

Meille on tarjottu useita selitysmalleja meneilläänolevan Eurooppan suuntautuneen kansainvaelluksen hahmottamiseksi:

 1. Kehitys on luonnollista, ja tulokkaat sopeutuvat aikaa myöten. ”Joka muuta väittää, on rasisti!”
 2. Kaikki on USA:n, CIA:n, NATO:n, etc. juonta jolla pyritään edistämään EU:n liittovaltiokehitystä.
 3. Kaikki on vasemmistoliberaalien, feministien, hippiliikkeen, yms. juonta.
 4. Muslimiveljeskunta (Muslim Broherhood) laati 1920-luvulla suunnitelman Euroopan islamisoimiseksi maahanmuutolla ja lisääntymällä. Meneillään on juuri tämä projekti päivitettynä.
 5. ”Uusi Maailmanjärjestys” aiotaan pystyttää läntisen maailman raunioille hiukka ennenkuin tahallisesti sisäänpäästetyt terroristit ovat tuhonneet kaiken. Ihmiset kiittävät uusia orjuuttajiaan pelastajina.
 6. ”Maailma ei ole totta, minä vain olen olemassa”.

Jos jotain unohtui, huomauttakaa kommenteissa. Täydennämme.

Vaihtoehto 1:

Aina ihan viime päiviin asti media ja poliitikkojen enemmistö on buukannut tätä näkemystä. Se ei toki ole sattumaa. Koulu- ja yliopisto-opetus perustuvat yhä tähän. Todellisuus on lyönyt tähän skenaarioon uskovia yhä lujemmin korville, ja mikäli joku aikoo yhä pysytellä tässä näkemyksessä, hän siirtyy väistämättä suoraan kohtaan 6.

Vaihtoehto 2:

Tämä näkemys on hyvin suosittu, ja vapauttaa enemmältä ajattelulta tarjoamalla helpon näennäisselityksen. CIA, etc. eivät ole ravintoketjussa niin korkealla, että voisivat junailla tämänkaltaista. Kylmän sodan kokemukset osoittavat, että CIA, kuten muutkin USA:n valtion elimet, olivat kakkosketjussa, jonkun muun vedellessä naruista.

Vaihtoehto 3:

Näillähän maailmassa on valtaa? Luetellut tahot voivat olla demoralisaation, tai jopa destabilisaation työkaluja, mutta aina objekteja. Ei koskaan subjekteja. Vallanvaihdon jälkeisessä normalisoinnissa heillä on toki tietty rooli: Uuden järjestyksen Gulag-systeemin asiakkaina.

Vaihtoehto 4:

Hassan al Banna, Houari Phoumedienne (Algerian diktaattori), Usama bin Ladin, etc. saattoivat uskoa tähän ja olla hyvin pitkälle oikeassa. Se taho, joka on avannut Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Australian ovet heidän masinoimilleen muuttaja- ja tappaja-laumoille, ei ilmeisesti ole yhteisessä juonessa po. islamorasistien kanssa.

Vaihtoehto 5:

Tämä on varsin järkeenkäyvä skenaario, ja vakavassa tarkastelussa 4 ja 5 ovat pöydällä.

Vaihtoehto 6:

Tää on niille, jotka haluaa säilyttää mielenrauhansa, ja joogata metsässä lintujen viserrystä kuunnellen. Emme kuitenkaan suosittele.
destabilisointi00001

Mitä Euroopassa nyt tapahtuu?

Listaamme:

 • Euroopan turvallisuuspalvelut ovat onnistuneet estämään useita terrori-iskuja, ja valtiokoneistojen toimista maahanmuuttajien joukkoesiintymisiä vastaan on havaintoja muualta kuin Ruotsista. Suomessa spontaani väkivalta kantaväestöjä vastaan ei ole vielä alkanut.
 • Turvallisuuspalvelujen ja poliisin toiminnan tarkoitus ei ole pysäyttää Euroopan väestön vaihtamista, vaan turvata se estämällä ”ylilyönnit” jotka saattavat herättää *populistista* vastareaktiota.
 • Euroopassa toimivat jihadistit eivät ole sisäistäneet em. ajatusta, vaan tekevät parhaansa tuottaakseen juuri niitä ylilyöntejä, joita hallitukset ja poliisit pelkäävät.
 • ”Spontaaneissa” joukkoväkivallan purkauksissa, kuten Kölnin taharrush-2016:ssa. on havaintoja operatiivisesta johtamisesta. Kysymys, toimiiko joku ohi/yli perus-islamistien, on syytä pitää mielessä.
 • Masinoitua toimintaa maahanmuuttajakysymyksen aiheuttaman poliittisen tyytymättömyyden kärjistämuiseksi on havaittavissa, -mm. autotallipuolue-rintamalla.
 • Monien asiantuntijoiden ja turvallisuuspalvelujen odottamia syksyn-2016 megaiskuja ei varsinaisesti tapahtunut.
 • Kehitysmaataustaisten asenteet kantaväestöjä kohtaan ovat jyrkentyneet, ja missä maahanmuuttajia on paljon, kuten Ruotsissa, väkivaltaisia hyökkäyksiä tapahtuu päivittäin.

Ei hyvältä näytä, eikä kuvio ole vielä selventynyt. Riskitaso on korkealla.  Alkuperäiseen kysymykseen, onko meneillään demoralisaatio-vaiheen jälkeinen destabilisointi, ja kenen toimesta, on jokaisen etsittävä vastauksia itse. di-gold


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s