Ennen ISIS:tä oli MOSES

ISISMOSES00000111.png

Jos tämä ei ole #vihapuhetta, niin ei mikään: Tässä puhutaan #vihasta, kerrotaan sen syyt, ja vastustetaan sitä. Päästääksemme tänään mm. Lähi-Idässä riehuvan vihan juurille, meidän täytyy tarkastella tapahtumia Kanaanin-maassa joitain vuosituhansia sitten.

Syyrian ja Irakin sotanäyttämölle parisen vuotta sitten ilmaantunut, itsensä ”islamilaiseksi valtioksi” (”ISIS”, ”ISIL”) julistanut, eräänlainen kalifaatti on toteuttanut koko maailmaa järkyttävällä tavalla vanhaa doktriinia vallatun alueen väestön lamaannuttamisesta äärimmäisellä mutta satunnaisella väkivallalla, ja järjestelmällisellä seksuaalisella aggressiolla ja naisten häpäisemisellä. Ohjeet tähän toimintaan löytyvät yllättäen kirkkoraamatusta.

Maiden valloittamisen l. kansanmurhaamisen metodi on ollut melkoisen samanlainen kaikkialla siitä alkaen, kun indoeurooppalaiset ja seemiläiset nomadit lähti 6000 vuotta sitten liikkeelle kuivuvilta ylilaidunnetuilta mailtaan, ja alkoivat levittää omaa onnettomuuttaan muille:

  • Mooseksen johtamat Siinain paimentolaiset hedelmällisen Kanaanin-maan porteilla joskus vuonna laki & savitaulu.
  • Saman monoteismin riivaamat ISIS-terroristijärjestön jihadistit v.2017.

Molemmat esimerkkitapauksemme ovat Lähi-Idästä.

moosesleevi0000001

Kirkkoraamattumme kertoo Mooseksen ja hänen beduiiniensa, vai pitäisikö sanoa #jihadistiensa?, toiminnasta:

”11. Ja he ottivat kaiken ryöstettävän ja kaiken otettavan, sekä ihmiset että karjan.
13. Silloin Mooses ja pappi Eleasar ja kaikki kansan päämiehet lähtivät heitä vastaan leirin ulkopuolelle.
14. Ja Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, tuhannen- ja sadanpäämiehiin, kun he palasivat sotaretkeltä.
15. Ja Mooses sanoi heille: ”Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset?
16. Katso, nenhän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat Israelin antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.
17. Niin, surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen.
18. Mutta Jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, säästäkää itsellenne henkiin.”
(Neljäs Mooseksenkirja, 31. luku, 1933, 1938 kirkolliskokousten hyväksymä suomennos)

hebrew-slicing2gif24. Kun Israel oli surmannut kaikki Ain asukkaat kedolla, erämaassa, jonne he olivat heitä ajaneet takaa, ja he kaikki viimeiseen mieheen olivat kaatuneet miekan terään, palasi koko Israel Aihin, ja siellä olevat tapettiin miekan terällä.

25. Ja niitä, jotka sinä päivänä kaatuivat, miehiä ja naisia, oli kaikkiaan kaksitoista tuhatta, kaikki Ain asukkaat.” (Joosua 9.)

28. Samana päivänä Joosua valloitti Makkedan ja surmasi miekan terällä sen asukkaat ja sen kuninkaan. Hän vihki tuhon omiksi heidät ja jokaisen, joka siellä oli, päästämättä pakoon ainoatakaan …” (Joosua 10.)

32. Ja Herra antoi Laakiin Israelin käsiin, … ja hän surmasi miekan terällä jokaisen joka siellä oli, samoin kuin oli tehnyt Libnalle.” (Joosua 10.)

Kaupungit Ai, Makkeda, Libna, Laakii, Eglon, Hebron, Debir tuhottiin asukkaineen, ja kaikki Vuoristomaan, Etelämaan, Alankomaan ja Rinnemaan asukkaat tapettiin Joosuan kirjan 10. luvussa päästämättä ketään pakoon. Kansanmurha ja holocaust jatkuu vielä 11. ja 12. luvuissa samalla vauhdilla. Kristittyjen ja juutalaisten pyhä kirja ylittää paikoin raakuudessaan verisimmätkin toimintaelokuvat. Sehän onkin tallettanut ”sotaisten” paimentolais-nomadien mielenlaadun, eikä ole syytä olettaa indoeurooppalaisten tunkeutumisen Djeprin länsipuolelle 3500 eKr. olleen oleellisesti erilaista.

Raamatullinen todistajalausunto Kanaanin maan, nykyisen Palestiinan, alkuperäisväestön kohtelusta israelilaisten maahanmuuttajien toimesta antaa taustaa taannoisen ulkoministerimme Erkki Tuomiojan käyttämälle vertaukselle v.2002 Lähi-Idän vuoronmukaisen kriisin kommentoinnissa, jossa hän rinnastaa Ariel Sharonin, Joosuan myöhemmän viranperijän, toimet palestiinalaisia kohtaan Hitlerin juutalaisvastaisuuteen. Ei ole mahdotonta, ettei joku Varsovan ghettoa 1945 nitistämään lähetetyn SS-divisioona ”Dirlewangerin” panssarivaunu-miehistä lueskellut tauolla luterilaisesta kirkkoraamatusta Joosuan 10. lukua:

killers36. Sen jälkeen Joosua ja koko Israel hänen kanssaan lähti Eglonista Hebroniin,…37. Ja he valloittivat sen ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat ja kuninkaan, ja samoin kaikki sen alaiset kaupungit ja jokaisen, joka siellä oli, päästämättä pakoon ainoatakaan, samoin kuin hän oli tehnyt Eglonille. Hän vihki tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli. ” (Joosua 10.)

Hebronissa lienee tänäänkin jonkun panssarivaunuja. Mitä lukemista heillä on mukanaan, ei ole tiedossamme. On merkillepantavaa, että Saksan kolmannessa valtakunnassa oltiin hyvin otettuja oletetusta ”arjalaisesta” syntyperästä. Riane Eisler pohtii hebrealaisten ja indoeurooppalaisten (”arjalaisten”) yhdistäviä piirteitä:

saint-killer2.gif Selvimmin näitä niin monessa eri paikassa ja aikana esiintyneitä kansoja yhdistää niiden yhteiskuntajärjestelmä ja ideologinen rakenne. Kaikkia näitä kansoja yhdisti herruus-malliin perustuva yhteiskuntarakenne:

Järjestelmä, joka perustui miesten herruuteen, miehiseen väkivaltaan, ja jonka yleinen rakenne oli hierarkkinen ja autoritaarinen. Toinen yhteinen piirre oli se, että päinvastoin kuin länsimaisen sivistyksen perustan laskeneet yhteiskunnat, ne eivät hankkineet aineellista vaurautta ensisijaisesti kehittämällä tuotantomenetelmiä ja -välineitä, vaan kehittämällä yhä tehokkaampia tuhoaseita.” (Eisler, s.78)

Sekä 6000:n vuoden takaiset seemiläiset että indoeurooppalaiset olivat taantuneet raakalaisuuteen menetettyään vanhat elämäntapansa yhteiskuntien sortuessa kuivuuden ja nälänhädän seurauksena. Heidän keskuudessaan uudelleenorganisoituminen oli tapahtunut aggressiivisimpien ja häiriytyneimpien päsmäreiden muodostamien joukkioiden ympärille, näiden ryöstäessä ja alistaessa muita oman henkensä pitimiksi. Tämän ”kehityksen” tuotetta kutsutaan joskus prätkäjengi-valtioksi, ja jotain sen tapaista löytyy hierarkisten ja luokkajakoisten yhteiskuntien syntyhetkistä.

Kanaanin-maata, joka antiikin geografeille oli eteläistä Syyriaa, valloittavalla egyptiläisten k’habiruina tuntemalla aavikkopaimenten heimolla oli valloittajien tavanomainen ongelma:

Kanta-asukkaita on liian paljon. Nomadit vastasivat haasteeseen joukkomurhilla, -ja heidän taivaallinen johtajansa JHWE antoi siihen luvan, tai oikeastaan velvoitti tappamaan #vääräuskoiset. Tässä kuviossa on jotain tuttua?

Jihadistipäällikkö Joosua heikensi vihollista, oikeammin hyökkäyksen uhria, lähettämällä heimolleen tarpeettomia nuorukaisia toistuvasti sytyttämään viljapeltoja ja myrkyttämään kaivoja. Kun nälkä ja taudit olivat heikentäneet Kanaanin kaupunkeja, nomadit saattoivat hyökätä ja tappaa henkiinjääneet. Näin se käy.

Valloitussodan tuloksena k’habiru-hebrealaiset pääsivät valtaan ennen niin mukavassa, hyvinvoivassa ja sivistyneessä Kanaanissa. Useimmat heistä alkoivat sopeutumaan maanviljelys- ja kaupunki-oloihin, mutta vihapuheen tartunta oli jäänyt osaan heistä: Nämä kiivailijat ja #profeetat vaativat koko kansaa ja Kanaanin asukkaita elämään heidän jumalallisen lakinsa, eräänlaisen sharian, mukaan.

Jopa perustettujen Israelin ja Juudean kuningaskuntien hallitsijat halusivat miellyttävää elämää ilman hihhuli-uskontoa, mutta profeetat riekkuivat toreilla ja kaduilla huutaen JHWE:n kostoa. Yhtäläisyys 2000-luvun ääri-islamisteihin on selvästi nähtävissä.

Paitsi hedelmällinen maa ja sen suoma korkea elintaso, myös hebrealaisten, joita nyt sanottiin juutalaisiksi, omatkin perinteet johdattivat elämänmyönteisimpiä pois jyrkistä tulkinnoista ja ”talebanismista”. Monet muistivat vielä, mikä on Sekhina, ja juutalainen traditio patriarkaalistettiin vasta Babylonissa, Nebudressarin pitäessä juutalaisten yläluokkaa panttivankeinaan.

Sukupuolisesti frustratoitumattomien ja hyvinvoinnin itselleen rakentaneiden kanaanilaisten ja äkkipikaista ja kademielistä JHWE:a palvovien nomadien välinen törmäys näkyy hyvin kirkkoraamatunkin teksteistä: Ristiriita oli sovittamaton. #Monoteismi so. käsitys että vain yksi jumala on oikea, muut vääriä, on kaiken suvaitsemattomuuden juuri ja edellytys. Varsinainen vika ei ehkä kuitenkaan ole uskonnoissa, vaan tavassa suhtautua niihin: Fundamentalismissa.

Siitä alkaen, kun rajoittuneimmat ja takapajuisimmat ihmiset saivat päähänsä, että elämä on uskontoa varten, eikä uskonnon tarkoitus ole elämän tekeminen helpommaksi, vaivanamme ovat olleet fundamentalistit. ”Fundikset” vaativat myös muita omaksumaan heidän oppejaan, mikä osoittaa huonoa tapaa, ja pahaa itsekeskeisyyttä.

FUNDAMENTALISMI0001.png

TV-uutisia seuraava kuulee fundamentalisteista yleensä itsemurhapommien tms. järjettömien väkivallantekojen yhteydessä. Tälläiset itsetuhoiset uskonsoturit motivoidaankin po. uskonnon tuonpuoleista koskevien lupausten avulla. Koska elämänkielteisyys ja uskonnollinen turhautuminen ovat jahvismiin erottamattomasti liittyviä piirteitä, fundiksista ei päästäne eroon niinkauan kuin näitä uskontoja esiintyy.

Kun nykyaikainen jälkiteollinen tietoyhteiskunta on hyvin haavoittuva, muslimimaista hankittuja fundamentalisti-kamikazeja on nyt ryhdytty käyttämään itsemurhaiskuihin Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa vastaan. Tämän toiminnan tavoitteista ei ole vielä lopullista tietoa, mutta toimijat itse, Al-Qaeda, Al-Ittihaad, etc. väittävät aikovansa pystyttää ns. islamilaiset tasavallat koko maailmaan. Se tarkoittaisi paluuta keski-aikaan tavalla, jota Tolkien-hörhöt ja roolipeli-eskapistit eivät voi kuvitella pahimmissa painajaisissaankaan. ”Islamin laki”, sharia, tulisi voimaan Suomessakin, etc..

Suomessa perinteellisesti esiintyvissa uskontokunnissa tavataan myös äärimmäisiä tai ääri-tosikkomaisia ilmiöitä, -mm. naispappeuden vastustamisessa. Laajasti käsittäen nekin voidaan lukea otsikon ”fundamentalistit” alle. Kristillistä fundamentalismia löytyy myös USA:ssa, jossa se on herättänyt huomiota kietoutumisellaan ääriasenteita edustavaan oikeistoon.

Eurooppaan ja USA:han muuttaneiden islamilaisten keskuudessa esiintyy fundamentalisteja, jotka katsovat yksinkertaisesti, että ”Allah on luvannut ko. maat oikeauskoisille, ja sitä varten sokaissut ja tehnyt puolustuskyvyttömiksi näiden maiden asukkaat ja hallitukset.” Tämä joukko valmistelee terroritekoja.

Matabele-kansan uskomus:
Kaikki Afrikan nautakarja kuuluu matabeleille. Jos joku muuta väittää, se tapetaan.
Mooses:
Valittu kansa” ottaa ”Luvatun Maan” haltuunsa, ja tappaa sen asukkaat, ottaa karjan ja naiset.
Tsingis-Kaani (salaisessa testamentissaan):

Jumala on antanut kaikki valtakunnat mongolien omaisuudeksi. Niskoittelijat tapettava.”
Iivana IV Julma:

Iivana kuvitteli olevansa arkkienkeli, ja toimivansa jumalallisessa ohjauksessa. Kaikki ihmiset olivat hänen omaisuuttaan, eli niskuroinnista rangaistiin…
Marxilainen sosialismi:

Koko planeetan kattava kommunistinen imperialismi proletariaatin nimissä, kaikki tuotantovälineet kuuluvat ”kansalle”.
Usaama Bin Ladin:

Allah on antanut Euroopan ja Amerikan oikeauskoisille, ja vääräuskoisten tappaminen on Allahille otollista, ja niitä pitää tappaa paljon kerralla!

Monoteismin sairaus l. JHWE-virus on jälleen liikkeellä. Kuten #hullun-lehmän-tauti, se muuttaa taudinkantajan käyttäytymistä: Hän vahingoittaa muita, jotka tartunnan saaatuaan vahingoittavat taas muita, kunnes koko ihmiskunta on taantunut keskiaikaiseen takapajuisuuteen. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta ongelmaan vastaaminen on eloonjäämiskysymys. di-gold

Väkivallalla seksuaalisuutta vastaan tai seksuaalisuuden käytöllä väkivaltaisessa toiminnassa, erityisesti naista kohtaan, on hyvin syvät juuret raamatullisessa traditiossa.

Neuropsykologisen näkökulman mukaan suurin uhka maailmanrauhalle tulee niiden kansakuntien taholta, jotka tarjoavat virikeköyhimmän ympäristön lapsilleen, ja tukahduttavat eniten seksuaalista nautintoa ja naisen sukupuolisuutta.

J.W.Prescott

PASKASTANINPOJAT00001


”11. Ja he ottivat kaiken ryöstettävän ja kaiken otettavan, sekä ihmiset että karjan.
13. Silloin Mooses ja pappi Eleasar ja kaikki kansan päämiehet lähtivät heitä vastaan leirin ulkopuolelle.
14. Ja Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, tuhannen- ja sadanpäämiehiin, kun he palasivat sotaretkeltä.
15. Ja Mooses sanoi heille: ”Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset?”
16. Katso, nenhän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat Israelin antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.
17. Niin, surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen.
18. Mutta Jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, säästäkää itsellenne henkiin.” (Neljäs Mooseksenkirja, 31. luku, 1933, 1938 kirkolliskokousten hyväksymä suomennos)

 


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s