Hesari disinformoi ”klaanisodista”, piilottaa katastrofaalisen maahanmuuttaja-invaasion 6000 BP

stoneagewarriorb

Nykyisen käsityksen mukaan vain 40% nykyeurooppalaisten YDNA-linjoista on #eurooppalaisperäisiä, so. olleet maanosassa jo ennen 3500 eKr. alkanutta indoeurooppalaisten beduiinien maahantunkeutumista itäisiltä aroilta. HS ja Newsweek yrittävät kuitenkin esittää asian Euroopan sisäisten ”klaanisotien” seurauksena. Poliittinen korrektius on saamassa uuden dogmin varjeltavakseen?

Stanfordin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa miespuolisen väestön geneettisen variaation vähentyneen mm. Euroopassa hyvin radikaalisti 7000-6000 vuotta sitten (geenien ajoitukset ovat epätarkkoja). Se tarkoittaa, että osa ”isä-linjoista”, l. YDNA:n haploryhmistä katosi, eivätkä olemassaolleet linjat jakautuneet normaaliin tapaan. Tästä on tehty johtopäätös, että miesten määrä oli vähentynyt.

Äideiltä lapsille periytyvän mtDNA:n, l. ”äiti-linjojen” suhteen ei ole samaa poikkeamaa havaittavissa, mikä kertoo ettei naisten lukumäärälle tapahtunut vastavaa pudotusta. Stanfordin grafiikka:

stanford-mt-y.dnat.jpg
Y-chr = Y-kromosomit = YDNA = ”isälinjat”, MtDNA = ”Äitilinjat”.

Stanfordilaiset ovat päätelleet, että miehiä kuoli runsaasti ilman että he jättivät jälkeläisiä. Alkuperäinen artikkeli mainitsee tässä yhteydessä arokansat, viitaten varovasti niiden tunkeutumiseen tiheään asutuille alueille, mutta HS spekuloi ”klaanisodilla” antaen ymmärtää ne paikallisen väestön keskinäiseksi toiminnaksi.

Hesari kirjoittaa:

STANFORDIN yliopiston tutkijat katsovat nyt Nature Communications -lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan, että kivikaudella niin Euroopassa, Aasiassa kuin Afrikassakin heimosodat niittivät todennäköisesti hirvittävän määrän miehiä.

Tutkijat mallinsivat tietokoneella muinaisten yhteisöjen taistelua resursseista ja huomasivat, että patrilineaaristen yhteisöjen keskinäiset sodat todella vähensivät y-kromosomin moninaisuutta dramaattisesti. Tällaista pullonkaulailmiötä ei syntynyt yhteisöissä, joissa miehet ja naiset saivat pariutua klaanien välillä vapaasti.

Hesari ja Newsweek kätkevät hyvin huolellisesti sen, että eurooppalaisten YDNA-linjojen katoaminen liittyy Euroopan ulkopuoliseen maahanmuuttoon. Että 60% nykyeurooppalaisten isälinjoista on pystytty jäljittämään indoeurooppalaiseen nomadi-invaasioon (Jamnaja, Yamna), on mainittu muissa julkaisuissa, mutta on ilmeisesti epäkorrektia ottaa se esiin tässä yhteydessä?

Saattaahan syntyä kuva, jossa barbaariset #indohunnit tuhoavat hyvinvoivaa ja sivistynyttä Eurooppaa, aiheuttaen kulttuurisen romahduksen, väestömäärän desimoitumisen ja puhutun kielen vaihtumisen indoerooppalaiseen.

Tarkastelemme, miten se oikeastaan kävi:

 • Eurooppaan kohdistui 3500 BC alkaen jatkuva nomadiheimojen hyökkäyskampanja, jonka ensimmäiset aallot olivat indoeurooppalaisia, myöhemmät muita hunneja.
 • Näiden invaasioiden seurauksena 50-60% (arvioijasta riippuen) nykyeurooppalaisten YDNA:n haploryhmistä (isä-linjoista) on Euroopan ulkopuolista tuontitavaraa, joka ilmaantui Eurooppaan po. nomadi-invaasioiden mukana.
 • Nomadien maahantunkeutumisen seurauksena Euroopan väestön määrä ja kulttuuritaso romahtivat. Vain väestön desimoituminen mahdollistaa suhteellisen pienilukumääräisten nomadien em. suuruisen osuuden nykyväestön geeneissä.
 • Samassa prosessissa useimmat eurooppalaiset kielet katosivat. Tuhosta selvinneet alkoivat puhua indoeurooppalaisia kieliä. Uudet kielet olivat hybridejä eurooppalaisista kielistä ja nomadien indoeuroopasta.
 • Ei-indoeurooppalaisia kieliä säilyi pidempään mm. Kreetalla, Skotlannissa, Iberiassa ja Fennoskandiassa.
 • Indoeurooppalaista invaasiota edeltäneitä YDNA-linjoja säilyi parhaiten Euroopan laidoilla, kuten Sardiniassa (maanviljelys-aallon linjoja)ja Fennoskaniassa (metsästäjä-keräilijöiden linjoja).

Ruotsalainen tutkimus onnekkaasti säilyneestä mesoliittisen kivikauden asukkaiden DNA:sta (Motala) osoittaa läheisempää yhteyttä nykyisiin suomalaisiin kuin nykyruotsalaisiin. Tämä tukee HS:n ja NW:n käsitystä geenienvaihdosta, mutta eipä tuekaan:

 • Kyse on ei-alkuperäisruotsalaista geeneistä nykyruotsalaisilla, -siis Suomessa alkuperäinen kanta säilyi paremmin.
 • Motalan mesoliittisten DNA-näytteiden tarkastelu kertoo #autosomaalisesta genomista, eikä rajoitu isä- tai äiti-linjoihin. Tulos kertoo huomattavasta geneettisestä mullistuksesta, jonka tutkijat aivan oikein liittävät maanviljelyn tuloon etelästä.

Kuvitteelliset heimosodat eivät siis vaihtaneet geenejä Ruotsissa, vaaan maanviljelijöiden tulo etelästä. Suomi jäi tuolloin vaille näitä uutuuksia. Olemme siis muinaisruotsalaisia, -tai Ruotsi oli muinoin suomalainen (Härreguud!).

Maaanviljely toi Eurooppaan uutta väestöä, ja myös uusia YDNA:n linjoja. Stanfordin julkaisu, jota HS ja NW uutisoivat, kertoo isä-linjojen häviämisestä, ja viittaa myös väkiluvun romahdukseen. Tälle löydämme selityksen, kun tarkastelemme muinaisten pääelinkeinojen intensiteettiä:

Elinkeino: Tuotannon intensiivisyys: Väestön määrä: Perhe-instituutio, sukupuoliroolit:
Metsästys ja keräily: Matala Matala Matrilineaarinen, naiset henkilöitä
Maanviljelys: Korkea Korkea, taipumus kasvaa Matrilineaarinen, naiset henkilöitä
Paimentolaisuus: Matala Matala Patrilineaarinen, naiset esineitä
Hesari ja ilmeisesti myös Stanfordin väki kiinnittivät jo huomiota #patriarkaalisuuteen yhtenä YDNA:n katoon vaikuttaneena syynä:

 • #Patrilineaarinen (isänpuoleinen) suku on ilmiö joka on voinut ilmaantua vain samoissa olosuhteissa, kuin sukupuolisesti epätasapainoinen l. patriarkaalinen elämäntapa. Ne eivät ole alkuperäisiä ilmiöitä Euroopassa, eivät missään.
 • Uskottavin selitys patriarkaalisuuden ilmaantumiselle on sen liittäminen (alunperin) olosuhteisiin, joissa sotasaaliina otettujen (oikeudettomien, esineellistettyjen) naisten runsas läsnäolo heikentää naisen asemaa tapakulttuurissa. Arkeologisissa tutkimuksissa on löydetty Balkanilta tähän viittaavaa.

Yhteisöjen välisiä konflikteja lienee tapahtunut Euroopassakin jo ennen nomadi-invaasiota 4000-3500 eKr., mutta vasta tämän jälkeen niistä muodostui yhteiskunnallisen tilanteen ”uusi normaali”.

Ihmisten välinen aggressio: Yhteiskunnallinen eriarvoisuus: Puhuttu kieli:
Eurooppa ennen invaasiota: Poikkeus, yleensä hallinnassa, ei koskaaan valtarakenteen perusta Vähäinen tai satunnainen, yksilön ominaisuuksista riippuva Eurooppalainen kieli
Arokulttuureilla Keski-Aasiassa: Normaali käytäntö heimojen kanssakäymisessä Korkea, yhteiskunnan peruselementti Indoeurooppalainen kieli, IEkk<
Eurooppa jälkeen invaasion: Sodat normitilaanne, asututukset linnoittautuivat Korkea, omaisuutta kertyi sukuihin Kielet IE-hybridejä, paitsi mm. suomalaiset
Indoeurooppalaisten tunkeutuminen Eurooppaan yritetään yhä toisinaan selittää ”korkeammalla kulttuuritasolla” olleiden kansojen maahanmuutolla, mutta juuri mikään ei voi olla kauempana todellisuudesta.

Kuren edellä kerroimme, väestön määrä aroilla oli pinta-alaan nähden vähäinen, -ja Ukrainasta (Djepriltä) Kaspialle ja eteläiselle Uralille ulottuva alue ei ollut sen ajan tiheästi asuttuihin Euroopan osiin verrattuna kovinkaan suuri, -ja sinne jäikin väkeä. Miten sitten nämä nälkäiset ja kärpässilmäiset nomadit pystyivät mullistamaan koko Euroopan? Selitys löytyy elinkeinorakenteesta:

Maanviljelijät / eurooppalaiset: Paikkaan sidottuja Suuria asutuskeskuksia, alueellinen työnjako, liikenneyhteydet elintärkeitä. Väestömäärä suuri, työvoiman tarve korkealla
Nomadit / indoeurooppalaiset: Liikkuvia, pystyivät väistämään Ei mitään elintärkeitä kohteita, joita voisi menettää Väkimäärä pieni, ainainen nälkä, väestöylijäämä.
Hevosilla liikkuvat paimentolaiset olivat paikallaan-asuvien viljelijöiden tavoittamattomissa, mutta peltoihinsa sitoutuneet viljelijät eivät päässeet näitä pakoon. Pienetkin liikkuvat rosvolaumat saattoivat autioittaa laajoja seutuja. Näin on käynyt itäisessä Euroopassa, ja myös Itä-Aasiassa.

Sekä neoliittisen kivikauden Euroopassa että Kiinan kulttuurikehityksen eräässä alkupisteessä Liaodongissa on arkeologisesti havaittavissa keskiaasialaisten nomadien tulo. Tarkastelemme Suomessakin yleisen YDNA:n N-haploryhmän esiintymistä ja katoamista Pohjois-Kiinassa:

N1 (xN1a, N1c) eräissä näytteissä:

Paikkakunta: Kulttuurivaihe:
Aikakausi:

Otos:
Kpl/%:
Niuheliang, Lingyuanin ja Jianpingin läänit, Liaoningin maakunta
Hongshan
Neoliittinen
6500-5000 BP
6
4 / 66,7%
Halahaigou, Yuanbaoshanin piirikunta, Chifengin kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Xiaoheyan
Neoliittinen
5000-4200 BP
12
12 / 100,0%
Dadianzi, Chifeng kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Vanhempi Xiajiadian
Varhainen pronssikausi
4200-3600 BP
5
3 / 60,0%
Dashanqian, Chifeng kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Nuorempi Xiajiadian
Myöhäispronssikausi
3000-2700 BP
9
1 / 11,1%
Jinggouzi, Linxi County, Chifeng kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Pohjoinen nomadikulttuuri
Myöhäispronssikausi
3000-2500BP
12
0/0%
Miaozigou, Chahar, Ulanqab, Sisä-Mongolian autonominen alue
Keskustasangon kulttuuri
Neoliittinen
6000-5000BP
3
3 / 100,0%

N1-haploryhmien osuus putoaa radikaalisti neoliittisen ajan jälkeen, nomadiväestön tunkeutuessa Liao-jokilaaksoon. Nyky-kiinalaisilla on N1:tä hyvin vähän. Nuoremman ja vanhemman Xiajiadian-kauden ero on dramaattinen. Tutkijoiden mukaan arokansat tunkeutuivat tuolloin alueelle, ja mullistivat koko elämäntavan: Maanviljelyksen tilalle tuli puoliliikkuva karjanhoito. N1-YDNA:n osuuden putoaminen 60%:sta 11%;iin on aika korutonta kertomaa. Euroopassa tapahtui sama kehitys: 60% nykyeurooppalaisten YDNA:sta periytyy indoeurooppalaisten nomadien mukana tulleista haploryhmistä.

Kulttuurikehitys koki takaiskun, kulttuurikuva muuttui maanviljelykseen ja kaupankäyntiin tukeutuvasta puoliurbaanista (kaupunkikeskeisestä maaseudusta) paimentolaiskulttuurin dominoimaan tilanteeseen neoliittisen kivikauden vaihtuessa pronssikaudeksi, tai jälkimmäisen alussa.

Näkymiä voikin kuvata tilanteella, jossa nomadit ovat tappaneet maanviljelijät, ja laiduntavat heidän entisillä pelloillaan. Tämä on hieman erilainen visio, kuin Hesarin ”klaanisodat”.

Miksi Hesari ja Newsweek sitten johtavat harhaan? Syy lienee se, että Eurooppa on taas kerran nomadi-invaasion kohteena, eikä meidän haluta näkevän, mitä se tarkoittaa.

Julkaisun Acient metallurgy in the USSR grafiikka kertoo Balkanin kulttuuri- ja väestöromahduksesta kuvaamalla metallituotannon kollapsin indoeurooppalaisten heimojen kahden invaasion yhteydessä. Ajoitukset eivät ole täsmälliset, koska niissä ei tukeuduta nykyisin käytettyyn kalibroituun c14-ajoitukseen.

Balkan.metallurgical.collapse700transparent

Kaavio osoittaa, että kulttuurinen ja aineellinen kehitys oli huimassa nousussa, kunnes jokin ilmiö katkaisi kehityksen. Tarkennetut ajoitukset osuvat indoeurooppalaisten tunkeutumisiin Balkanille ja Eurooppaan: Ensimmäinen kollapsi vastaa Jamnaja-invaasiota 3500 eKr., jälkimmäinen myöhäis-pronssikauden kollapsia, johon historiallisesti liittyy #merikansojen hyökkäys Egyptiin ja doorilaisten tunkeutuminen Kreikkaan.

Kuva nomadi-invaasion jälkeisestä Euroopasta on hyvin synkkä: Paikasta toiseen siirtyvät nomadiryhmät aiheuttavat hävitystä, tappavat ihmisiä, ja ryöstölaiduntavat äsken viljeltyjä maita. Poistuttuaan vielä ryöstämättömille seuduille, he jättävät henkiinjääneet nääntymään nälkään. Vain jokin tämän kaltainen ilmiö voi selittää Stanfordin tutkijaryhmän tulokset.

Hesarin ja Newsweekin oman ymmärryksensä mukaan toistama Stanfordin julkaisu kertoo siis isälinjojen katoamisesta, selittämättä mikä sai eurooppalaiset ryhtymään äkisti tuhoisiin ”klaanisotiin”. Selitys paradoksiin on toki löydettävissä: Ei ollut klaanisotia, vaan ulkoeurooppalainen invaasio. -Eikä viimeistä kertaa.di-gold

Helsingin Sanomat 05.06.2018: Miehiä kuoli 7 000 vuotta sitten heimosodissa niin paljon, että yhtä miestä kohden oli 17 naista – jäljet näkyvät yhä geeneissämme.

Newsweek 31.05.2018: ANCIENT CLAN WARS MAY HAVE CAUSED COLLAPSE OF THE Y CHROMOSOME.

indihunni-haplo000022transEi ”mahtavia päälliköitä” vaan väkivaltaisia puskaraiskaajia. Indoeurooppalaisten isälinjojen yleistyminen Euroopassa.


2 thoughts on “Hesari disinformoi ”klaanisodista”, piilottaa katastrofaalisen maahanmuuttaja-invaasion 6000 BP

 1. Stanfordin tutkijoiden kannattaisi kiinnittää huomiota ja tutkia lähihistoriaa, nimittäin 1900-luvun sotia ja niissä miljoonittain kaatuneita sotilaita ja sen vaikutusta nykyväestöön sekä esim. Neuvostoliiton Stalinin sekä Saksan Hitlerin aiheuttamia kansanmurhia: juutalaiset ym. kansat, tosin nämä kaksi murhasivat yhtä lailla miehiä, naisia ja lapsia. Ja sitten on tietysti 1900-luvun lopun ja 2000-alun lähi-idän ja muut sodat. Ihme että maapallon väkiluku silti huimasti nousee, kun kaikkialla myös naisia (jo vauvoina ja pikkutyttöinä) surmataan ja etenkin Kiinassa ja Intiassa miesten ja naisten lukumäärä on keskenään valtavassa epätasapainossa. Onko näitä yleensäkaan ollenkaan tutkittu. Luulisi että tässä yli 8 miljardin populaatiossa olisi geenipohjaa tutkimuksiin yllin kyllin.

  Liked by 1 henkilö

  1. Neuvostoliiton joukkomurhakautta, 1917-viiskytluku, on joku tarkastellut myös geneettisenä katastrofina, jonka vaikutukset venäläisten geeniperimään ovat korjaamattomia: sivistyneistö tapettiin lähes kokonaan. Kun Suomeen ja Ruotsiin on tullut kehitysmaista maahanmuuttajia, zsekin olisi loistava aineisto: Miten vuosituhantinen polygamia ja serkusavioliitot, ja Afrikassa raiskaussta suosiva tapakulttuuri, ovat vaikuttaneet väestön geeneihin? Sisäsiittoisuuden seurausten täytyy näkyä erilaisina häiriöinä, ja on tietoa että näkyykin. Nämä tilastot ovat kuitenkin epäkorrekteja eikä niitä levitellä. Pitää myös tarkastella narsistisen persoonallisuushäiriön yleistymistä, sitä tukevan geenin rikastuessa em. tapakulttuufissa. On siis paljon sellaista, mitä ei saa tutkia. Nythän tutkijoille on #arvoitus tämä 6000 BP tai 3500 BC tapahtunut nomadi (jamnaja) invaasio, jota pitää ihmetellä mutta Gimbutasia, joka sen löysi, ei saa vahingossakaan mainita.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s