Kuinka ”keskivolgalaisia” suomalaiset olivat?

rahkonen800450inkerin.puku.png

Otsikkokuvassa suomalaisen naisen juhla-asu Inkerinmaalta venäläisten tutkijoiden 1700- ja 1800-lukujen taitteessa teettämässä kuvataulusarjassa.  ”Finninnen in Festkleidung, Femme Finnoise  dans son habit de fetes”, otsikoi taulut painanut leipzigiläinen kirjankustantaja.  Puvut ovat lähempänä nykyisten mordvalaisten ja udmurttien kansallispukuja, ja rautakauden ja varhaiskeskiajan arkeologisista löydöistä rekontsruoituja #muinaispukuja, kuin suomalaisia #kansallispukuja. Kuvan taustalla on Pauli Rahkosen kartta kielioloista pronssikaudella.

Rahkosen tutkimukset koskivat paikannimiä Suomessa ja lähialueilla, Moskovaan asti. Nykyisiin karttoihinkin asti säilyneet vesireitteihin liittyvät sanueet osoittavat Laatokan ja Äänisen eteläpuolella puhutun kielimuodon läsnäolon Suomessa, Pohjanlahtea myöten. Tarkastelemme, mikä osuus kadonneilla sukukansoilla on ollut suomalaisuuden ilmaantumiseen.

Kulttuuripiiri so. kanssakäymisen ympäristö, jossa suomalaisuus muotoutui, ei ennen nykyisiä valtiollisia rajoja rajoittunut nykyisen Suomen alueeseen, vaan ulottui enimmillään Skandinaviasta Uralille. Tässä ”murre-Suomi”, niiden pitäjien kartta, joista on otettu talteen suomenkielen murrenäytteitä:

murre-suomi750transparent.png

Vermlannin suomalaiset, murreryhmä 7i Ver, on kartan ulkopuolella. Ruotsinkieliset alueet Suomessa on aivan turhaan mustattu, -niiltä on vähintään suomenkielistä paikannimi-aineistoa ajalta ennen ruotsinkieltä. Otsikkokuvan kansanpuvut ovat murrealueelta 8b.

Kartta esittää siis suomenkielen murteiden puhuma-alueita, jotka Inkerinmaalla lomittuivat paikallisten sukukielten, vatjan ja inkerin l. ishoran kanssa.

Millaiset olivat kieliolot suomen ja saamen ilmaantuessa Suomeen ja lähialueille, siitä Pauli Rahkosen kartta:

rahkonen740transparent

Moskova on merkitty kiintopisteeksi värillä. Ehkäpä junttimaiselta kuullostavan ”Volgan mutkan” sijasta tulisikin puhua Moskovasta suomalaisten alkukotina? Kartta näyttää suomelle lähisukuisten kielten puhuma-alueita varhaismetallikausina. Sinisellä korostetut kielialueet:

 • Proto-Saami, Para-Saami: Saamelaiskielten varhais-vaiheita.
 • Archaic Uralic: Jokin uralilainen kieli, vanhempaa kantaa alueella.
 • North Meryan: Pohjois-Merja, kadonnut kieli, slaavilaistunut.
 • Meryan: Merja, kadonnut kieli, slaavilaistunut.
 • Metschera: Kadonnut kieli, mahdollisesti vaikuttanut misääri-tataareihin samalla alueella.
 • East Chudian: Itä-Tsuudi, kadonnut kieli, slaavilaistunut.
 • West-Chudian: Länsi-Tsuudi, kadonnut kieli, slaavilaistunut.
 • Finnic: Itämerensuomi, myöhemmät suomi, liivi, viro, vatja, inkeri, vepsä, karjalais-kielet.

Keskus-periferia-tarkastelussa nykyisin suomea ja viroa puhuvat alueet olivat vielä runsaat kolme tuhatta vuotta sitten kielialueensa vaikutteita vastaanottavaa laitaa, merjalais-seutujen ja Keski-Volgan dominoidessa. Näkemys, että koko suomalais-ugrilainen kieliryhmä on tullut em. keskuksesta, on vahvistumassa.

Merjalais-seuduilta t. Moskovan lähistöltä pohjoiseen ja länteen ulottuvasta kulttuurivaikutuksesta kertovat Rahkosen löytämät uht-, (v)uoht-, oht-, veks-, viiks-, vääks-  sanueet, joita riittää pitkälle Suomen alueelle. On eri näkemyksiä siitä, miten keskivolgalainen impulssi on voinut säätää kieliloja tarkastellulla alueella:

 • Vähittäisen leviämisen teoria: SU-kielimuoto on edennyt askel kerrallaan keskuksesta (Keski-Volga, Moskovan seutu) länteen ja pohjoiseen. Seuraava alue on vaihtanut kieltään vasta edellisen ”suomalaistuttua”.
 • Lingua Franca -vaihtoehto: SU- tai uralilainen kieli on saavuttanut Koillis-Euroopan kaupankäyntiverkoston yleiskielen aseman, so. ollut (liikkuvien) kauppiaiden ja (paikallaan-pysyvien) asiakkaiden välisen kommunikaation kieli. Yleiskieli (LFr.) on edennyt ”ylhäältä alas”:
  • Yhteisöjen ja kaukokauppiaiden välisen kommunikaation kieli.
  • (Paikallisten) yhteisöjen välisessä viestinnässä käytetty kieli.
  • Toiskielisten asettuessa kyliin, kylän erikielisten asukkaiden välisten keskustelujen kieli.
  • Seka-avioliittojen yleistyessä yleiskieli (LFr.) oli yhä useammin kotikieli, ja seuraavan sukupolven puhekieli.
  • Tarkasteltujen alueiden slaavilaistuminen lienee tapahtunut myöhemmin edellä kuvatulla tavalla, joten voimme pitää sitä hyvänä vaihtoehtona.
 • Tarkennettu Lingua Franca -teoria: SU- tai U-kieli ei tullut mistään erityisestä yhteisöstä, vaan muodostui swahilin ja pidkinin tapaan kaupankäynnin verkostossa.
 • Laajan kielivyöhykkeen malli: Fennoskandian ja Uralin välillä on puhuttu toisilleen hyvin läheisiä kieliä, ja uudet #päivitykset Keski-Volgan tai Uralin keskuksista peittävät tutkijoilta vanhemman kielen t. murteen.

Rahkosen löytämien vesireitti-nimitysten äänteellinen vaihtelu kertoo joko useasta ajallisesti peräkkäisestä kieli-impulssista, tai mukautumisesta paikallisiin foneettisiin oloihin, -tai sitten molemmista. Kielihistoriallisen harharetken jälkeen meille jää kuva Moskovasta Pohjanlahdelle (ainakin) ulottuvasta vyöhykkeestä, jota dominoi keskivolgalainen kulttuurivaikute useana perättäisenä aaltona.

Katsotaan uudelleen Inkerin emäntiä:

inkerin.puku0002transparent.png

Estetiikka ja puvun yksityiskohdat ovat aivan eri maailmasta, kuin suomalaiset renesanssi-pukuun ja liivihameeseen perustuvat kansallispuvut: Ne ovatkin eri aikakaudelta. Ei kuitenkaan vanhimmalta kivikaudelta: Silloin pukueutuisimme kuin intiaanit.

muroma.natalia.gerasimova282.pngMikä voi olla kansanomaisen ”paremman puvun” sosiaalinen funktio:

 • Maalaisyhteisö voi vahvistaa identiteettiään pukeutumis-konservatismilla. Tämä vahvistuu, jos ryhmä on etninen vähemmistö.
 • Vaurastuessaan maalaiskylä-ihmiset voivat pyrkiä jäljittelemään säätyläisiä, -jos näitä ei koeta toisen etniteetin edustajiksi. Tällä tavalla renesanssi-puku pääsi monin paikoin Euroopassa kansanpuvuksi. Talonpoikaisto voi jäljitellä säätyläisiä vain reaaliajassa: Jäljittelyn kohde on vallitseva muoti.
 • Talonpoikaistolla on myös taipumus vahvistaa sosiaalista koheesioitaan, ja korostaa eroaan säätyläisiin. Kerran omaksutusta ei luovuta, vaikka se menee kaupungissa muodista.

Oikealla: Muromalaisen naisen puvun rekonstruktio, Natalia Gerasimova.

Slaavilaistumis-paineen alaiset mordvalaiset, marit ja udmurtit säilyttivät teolliseen aikaan asti esihistorialliselta ajalta periytyvän kansanpuvun, jolla on siis suora jatkuvuus arkeologisesti tutkittuihin esi-slaavilaisen kauden muinaispukuihin. Suomessa kansanpuku näyttää päivittyneen uudella ajalla, yleiseurooppalaisten trendien mukaiseksi.

mordva.muroma740.png

lounavalka740transparent

Kartan nuolet, jotka kuvaavat kulttuuri-impulsseja ja mahdollisia väestön liikkeitä yli 3000 vuotta sitten, sopivat kuvaamaan myös tarkastelemiemme pukeutumismuodin ilmiöiden saapumista Moskovan-seudulta Suomenlahdelle.

Virolaisten tutkijoiden y.o. karttaan on siis helppo uskoa:  Suomensukuista kieltä ja kulttuuri-ilmiötä on tuhansia vuosia päivitetty professori Ari Siirilän käyttämän sanonnan mukaisesta Keski-Volgan innovaatiokeskuksesta, joka on dominoinut Jäämereltä ja Pohjois-Atlantilta Uralille ulottuvaa kulttuurivyöhykettä, jonka tuotetta on myös suomalaisuus ja suomenkieli.

Karrassa (alla) SU-kielinen pronssikauden kulttuuripiiri Volgalta Pohjanlahdelle.

sarsa_tomitsa750

Suomen historiallinen alue, joka esitetään murre-kartassa (ylempänä), on vuosituhansia kuulunut jossakin vaiheessa suomalais-ugrilaiseksi kielialueeksi muodostuneeseen vyöhykkeeseen, jonka keskus ja on ollut keskisen Volgan ja Moskovan seuduilla. Tekniset, kulttuuriset ja kielelliset impulssit ovat pääsääntöisesti kulkeneet keskuksesta periferiaan, ja muodostaneet meistä sellaisia, kuin nyt olemme. di-gold

djakovomoskovaDjakovon kulttuuri 1.vuosituhannella eKr: Moskovaa asuttivat suomensukuiset


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s