Arabia oli kristitty ja juutalainen ennen islamia?

bir.hima800450

Hiekkakivikallioon kaiverretut kirjoitukset Bir Himan solassa, Saudi-Arabiassa, ovat säilyttäneet kirjainmerkkejä ajalta ennen Muhammedia ja islamia. Bar Hima, noin 100 km pohjoiseen Najranin kaupungista, oli tuhannen vuoden ajan tärkeä läpikulkupaikka, ja kulkijat jättivät sinne muistoja käynneistään. Ranskalais-arabialainen retkikunta tutki paikkaa v.2014.

Ainakin kahdessa tapauksessa kalliokirjoituksen tekijä on jättänyt päiväyksen, -oman aikansa kalenterin mukaisen. Tutkijat ovat onnistuneet päiväämään nämä merkinnät nykyiseen ajanlaskuun: 496-470 jKr., mikä aikaistaa esi-islamilaisen varhaisen arabialaisen kirjaimiston ikää viitisenkymmentä vuotta: Tähän asti vanhimmat tunnetut kirjoitukset ovat olleet Syyriassa kirjoitetuissa käsikirjoituksissa.

Vanhimman arabialaisen aakkoston, jolla Koraani on kirjoitettu, syntypaikaksi on päätelty Syyriaa, -em. käsikirjoituslöytöjen perusteella. Koraanin säkeissä käytetty kieli on myös erittäin mielenkiintoista.

Bir Himan kirjoituksia tarkastelleet tutkijat pitävät niitä siirtymämuotoina arabialaisen kirjaimiston ja vanhempien aakkostojen, mm. nabatealaisen, välillä. Tutkijaryhmän 100-sivuinen raportti mainitsee erään mielenkiintoisen kirjoituksen, veistetyssä kivessä: “Thawban (bin) Malik”, Thawban Malikin poika.

Nimen yhteydessä on suuri koristeellinen kristillinen risti, kuten useissa muissakin steeloissa, suurinpiirtein samalta ajalta 400-luvun lopulta. Löytö on hyvin hämmentävä saudi-virkamiehille: Teksti arabialaisen kirjaimiston alkuajoilta, vain 150 vuotta ennen islamin ilmaantumista, on kristillinen.

Löytö todistaa kristillisen yhteisön olemassaolosta Arabian niemimaalla, jossa tuohon aikaan nykyisin Jemeniin ja Saudi-Arabiaaan kuuluvilla alueilla hallitsi juutalainen dynastia.

Vallitsevan islamilaisen käsityksen mukaan tällä alueella vallitsi ennen islamia jahilliyah, -tietämättömyys, lukutaidottomuus, laittomuus ja barbaariset pakanalliset kultit. Arkeologian ja säilyneiden kirjallisten lähteiden kriittisen tulkinnan kautta päädytään aivan toisenlaiseen kuvaan.

wadi.rum800445.png

Vuosisatoina ennen islamilaisen kalenterin 0-vuotta, Muhammedin pakoa Mekasta Medinaan v.622 jKr., oli leimallista keskitettyjen valtioiden heikkeneminen, ja Bysantin ja Persian imperiumien sodat. Myös pandemiat tekivät tuhojaan.

himyarite.silvercoins740transparent.png

Historialliset lähteet mainitsevat Himjarin (Himyar) kuningaskunnan, joka oli olemassa jo ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla, ja hyötyi Välimeren-maailman ja idän välisestä kaupankäynnistä. ”Onnellinen Arabia”, Arabia Felix, viittaa juuri tähän aikakauteen (kolikot, kuvassa ).

200-400 luvuilla jKr.  se laajeni naapureidensa -mm. Sheban– kustannuksella muodostuen paikalliseksi valtatekijäksi. 380-luvulla jKr. tämän valtion eliitin tiedetään kääntyneen jonkinlaiseen juutalaisuuden muotoon.

himyar_map.jpg

Himjariitti-dynastian uskonnollinen valinta lienee tukenut valtion yhtenäisyyden ja identiteetin lujittamista, ja kilpailevien valtojen poliittisen vaikutuksen torjumista:

  • Persia: Zoroasterismi,
  • Bysantti: Kristinusko,
  • Etiopia: Kristinusko.

On epäselvää, missä määrin yleinen rahvas kääntyi hallitsijahuoneen uskontoon, mutta himjariittien pääkaupungissa Zafarissa kuninkaallisissa teksteissä ja julkisten rakennusten kirjoituksissa maininnat pakanallisista jumaluuksista katoavat, ja korvautuvat yksijumalaisuuteen viittavilla lauseilla.

Himjariitti-valtakunta ulotti vaikutuksensa Jemenistä Persianlahdelle ja Hijazin alueelle (Mekka, Medina). Himjariitti-kuninkaisiin liittyviä kirjoituksia esiintyy Bar Himan lisäksi myös nykyisen Riadin alueella.

Kristillisten kronikoiden mukaan Najranin kaupungin kristitty väestö joutui v.470 himjariittien hyökkäysten kohteeksi. Kirjoituksessa mainitun Thawbanin arvellaan kuolleen marttyyrina, ja piirtokirjoituksilla kunnioitetun häntä.

Esi-islamilaista kirjoitusta tavataan nimittää nabatealais-arabialaiseksi, vaikka se pohjoisena kirjaimistona poikkesi jyrkästi Jemenissä käytetyistä shabalaisesta aakkostosta. Himjariitti-hallitsijat ottivat kuitenkin käyttöön nabatealais-tyyppisen kirjoitustavan, mahdollisesti poliittisena eleenä vahvistaakseen arabien yhteynäisyyttä aina nabatealaisten keidaskaupungeista Petrassa eteläiseen Jemeniin asti, -ja vahvistaakseen omaa poliittista vaikutustaan.

nabateran.arasbic.

Eteläarabialainen kirjoitus, ilmeisesti käytössä Shebassa ennen himjariitti-valtakunnan kirjaimisto-uudistusta:

southarabian

south.arabian0023.transparent.gif

500 jKr. kristillinen Aksumin kuningaskunta Etiopiasta valloitti himjariittien ydinalueet. 522 jKr. kapinallinen himjariitti Yusuf As’ar Yath’ar (Joosef) tuhosi aksumilaisten varuskunnan ja karkoitti näiden asettaman nukkehallitsijan. Sen jälkeen hän hyökkäsi Najraniin, joka oli kieltäytynyt liittymästä hänen kapinaansa, ja joukkomurhasi ainakin osan kristittyä väestöä.

najran.fort800.png

hosef225transparent.pngMurhattuaan najranilaiset Yusuf marssi joukkoineen, 12 000 miestä, Bar Himan kautta pohjoiseen, valtaamaan loppua valtakunnasta. Hän jätti solan kallioihin merkkejä käynnistään, ja katosi historiasta. Kristillisten kronikkojen mukaan Aksumin negus löi kapinalliset v.525, ja himjariittien tarina päättyi siihen.

Tarinoiden mukaan Arabian viimeiden juutalainen kuningas Yusuf  joko kuoli taistelussa tai teki itsemurhan ratsastamalla täydessä varustuksessa mereen, joka sattui olemaan tämä Punainenmeri, joka mainitaan Raamatussakin.

Vuosisataa myöhemmin Himjarin valtio oli yhä olemassa, ja dominoi Arabiaa. Nyt sitä johti kristitty dynastia.  Vuonna 552 kuningas Abraha kulkee Bar Himan kautta armeijoineen ja sotanorsuineen, muistaen kuitata käyntinsä kallioon.  Abrahan valloitukset ilmeisesti onnistuivat, sillä kalliokirjoitusten mukaan hän valtasi mm. pohjoiseen johtavien teiden risteyksen, keidaskaupunki Yathrib:n.

Vain 70 vuotta myöhemmin Yathrib sai uuden nimen: Madinat al-Nabi, Medina, tarkoittaen ”profeetan kaupunkia”. Silloin uskonnollinen näyttämö on jo jotain muuta, kuin himjariittien ja aksumilaisten taistelujen aikana.

Huolimatta myöhemmistä valloituksista, ja tois-uskoisista hallitsijoista, juutalaisuus ei kadonnut Jemenistä. Israelin valtion perustaminen v.1949 teki välttämättömäksi evakuoida jemeniittijuutalaiset uuteen valtioon turvaan arabimaissa nousevilta mielialoilta. Siirto tehtiin lento-operaationa: ”Magic Carpet” siirsi 50 000 henkeä Jemenistä Israeliin, -viimeiset esi-islamilaisen Arabian perinteiden jatkajat. Puolitoista tuhatta vuotta, v.380-1950, -yksi jakso historiassa päättyi.

operation.magic.carpet740.png

Jemeniittijuutalaisten erikoinen historia näkyy myös nykyisissä DNA-tutkimuksissa: Entiset himjariitit (Yemenite jew) ovat aivan oma ryhmänsä:

Eurogenes.sardinian.canary.finnish
Miten y.o. grafiikka luetaan: Kaavion x- ja y-akselit (dimension 2 ja dimension 1.) edustavat kahta valittua geneettistä piirrettä. Jokainen geeninäyte on merkitty pisteellä:

  • Pisteen sijainti kuvaa sen suhdetta tarkasteluihin piirteisiin.
  • Pisteen väri kertoo mihin kansallisuuteen näytteen luovuttanut henkilö kuuluu.

Kuten lukija huomaa, useimmat kansallisuudet asettuvat enemmän tai vähemmän tiiviiksi ryhmäksi. Kahden ryhmän lomittaisuus tai läheisyys kertoo myös geneettisestä läheisyydestä. Huomaamme esm. että jemeniittijuutalaiset ovat beduiinien joukossa, erillään muista juutalaisista. Suomalaiset, mordvalaiset ja venäläiset ovat taas lähes yhtenä ryppäänä.

Kauppateiden pohjoispäässä jo mainittu Petran keidaskaupunki vaurastui erityisesti Rooman aikana, ja omaksui hellenistisen sivistyksen. Arabia, tai arabimaailma, ei ollut ennen islamia minkäänlainen takapajula, vaan osa sen ajan sivistynyttä maailmaa. Äsken tarkastelimme vain Arabian niemimaata, jonka osalta tutkimustieto on yhä varsin puutteellista. Voimme kuitenkin määritellä kulttuurikehityksen tasoja, ja rinnastaa ne meille tutumpiin kohteisiin:

  • Syyria, Palestiina: Kanaanilais-foinikialainen kaupunkikulttuuri. Arabia: Samantyyppisiä ilmiöitä, suotuisilla paikoilla kaupunkiyhteisöjä. Molemmat: Uskonto polyteistinen, elämänmyönteinen.
  • Hellenistinen maailma: Välimerellinen yhtenäiskulttuuri muodostumassa, vilkastuvaa kanssakäymistä. Arabia: Pääsee mukaan kehitykseen, Jemenin asema Intian ja Välimeren-maailman kauppareiteillä tuo vaurautta, Arabia Felix.
  • Rooma: Pax Romana, vauraus korkeimmillaan. Arabia ja Mesopotamia: Rooman ja Parthian sodat haittaavat kehitystä, kauppa Intiaan tuo vaurautta.
  • Bysantti ja Persia: Vauraus korkealla. Arabia: Omaksutaan uusia uskontoja (monteistisia), valtioiden muodostuminen kiihtyy.
  • Keskiaika: Islam ja mongoli-valloitus syöksevät laajoja alueita pysyvään yhteiskunnaliseen ja taloudelliseen stagnaatioon. Entinen Rooman hyvinvoivimpiin kuulunut alue, Pohjois-Afrikka ja Arabia syöksyvät takapajuisuuteen, jossa ne ovat yhä.

Nyt olemme kertoneet Arabian islamia edeltävästä kristillisyydestä ja juutalaisuudesta. Seuraavissa osissa käsittelemme Arabian niemimaan pakanallista historiaa, ja islamin juuria Arabian ulkopuolella. di-gold

Haarez 29.11.2017: Before Islam: When Saudi Arabia Was a Jewish Kingdom.

Archaeologists Discover that Earliest Known Arabic Writing Was Penned by a Christian.

petra800.png

elefantit.aksum750
Koraanissa muistetaan Aksumin neguksen sotaretki Arabiaan v.525 meidän ajanlaskuamme. Neguksen elefanttien väitetään tönineen Kaabaa nurin Mekassa.

himjariittitaidetta750.png


One thought on “Arabia oli kristitty ja juutalainen ennen islamia?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s