Etninen yhteenotto on erilaisten kansallisuuksien läsnäolon väistämätön seuraus

Nyt tarkastelemme tilanteita, jossa samalla alueella tai samassa hallinnollisessa kokonaisuudessa (valtio, tms.) on läsnä useampaa kuin yhtä kulttuuriltaan erilaista väestönosaa. Toivomme, että lukija heittää nurkkaan kaikki ennakkokäsityksensä: Se on ajattelun vähimmäisedellytys. Kiinalainen sanonta kuuluukin: ”Voidaksesi viljellä järjen puutarhaa, Sinun on kitkettävä mielikuvien rikkaruohot.” Monet maailmanhistorian pahimmista katastrofeista ja murheellisimmista tragedioista liittyvät tilanteisiin, joissa kaksi erilaista … More Etninen yhteenotto on erilaisten kansallisuuksien läsnäolon väistämätön seuraus

Virheelliset tutkimustulkinnat sekoittavat kuvaa suomalaisten alkuperästä

Esimerkkitapauksemme (otsikkokuva) ei ole mitenkään poikkeuksellinen, eikä valitettavasti harvinainen: Useimmat suomalaiset ovat jääneet siihen väärään kuvitelmaan, että olemme jollakin tavalla välimuoto ”itäisestä” ja ”läntisestä” geeniperimästä. Tarkastelemme asiaa. Useimmin esitetty epätieteellinen väittämä suomalaisten geneettisestä koostumuksesta on kulunut slogan ”itäisyydestä”.  Se sai uutta vauhtia pinnallisesti ymmärretyistä tutkimustuloksista, koskien YDNA:n haploryhmiä l. ”isälinjoja”. Eräillä eurooppalaisilla kansoilla, kuten suomalaisilla, … More Virheelliset tutkimustulkinnat sekoittavat kuvaa suomalaisten alkuperästä

Neanderthalin ihmiset tekivät taidetta

Mielikuva Euroopassa jääkauden aikana asuneiden homo sapiens neanderthalensis -ihmisten alkeellisuudesta verrattuna nykyihmisiin sai uuden kolhun tutkijoiden tunnistaessa eräitä luolamaalauksia neanderthaleiden tekemiksi. Uudet tiedot päivittävät jopa käsityksemme kielen ja tietoisuuden alkuvaiheista. Tarkastelemme ensin, keitä nämä taiteilijat olivat, ja mistä he tulivat: Nykyisen käsityksen mukaan homo sapiens neanderthalensis -alalaji irtautui ihmisen suvun päähaarasta noin 400 000 vuotta … More Neanderthalin ihmiset tekivät taidetta

Suomalaisten kolme geenikomponenttia

Kolmesta dominoivasta geneettisestä alkuperästä puhuminenkin on jo kokonaiskuvan karkeistamista, mutta päästäksemme tarkastelun alkuun, hahmotamme suomalaisten ja eräiden muiden kansojen geenit 1.) pohjoiseen metsästäjä-keräilijöiden , 2. eteläisten maanviljelijöiden, ja 3. itäiseen aasialaisperimään.   Pohjoisiksi metsästäjiksi katsomme viimeistään mesoliittisella kaudella Pohjois-Euroopassa olleet väestöt. Maanviljely-elinkeinon tiedetään nykyisin tulleen Eurooppaan pääosin Anatolian, Kyproksen ja Kaukasuksen kautta. Tässä tarkastelussa ei eritellä … More Suomalaisten kolme geenikomponenttia

Oliko arktinen pronssikulttuuri neljäs migraatio Eurooppaan?

Pienessä Jäämeren saaressa, 30km Murmanskista itään,  tutkittu nykysaamelaisia edeltäneen asutuksen kalmisto antoi tieteelle uutta ajateltavaa: Kalmoista eristetty muinais-DNA kertoo siperialaisen tekijän vaikutuksesta, ja YDNA:n N1c-tyypin varhaisin eurooppalainen näyte löytyi myös Bolshoi Olenie Ostrovista. Kartassa läntinen punainen pallo. Löytöjen tarjoamat näköalat mullistavat perinteistä ja vallitsevaa ajattelua kahdellakin tavalla: Juuri olemme sulatelleet Nature-julkaisussa popularisoidun kuvan eurooppalaisesta etnogenesiksestä: … More Oliko arktinen pronssikulttuuri neljäs migraatio Eurooppaan?

Onko suomalaisten miesten yleisin isälinja peräisin Kauko-Idästä?

”Isälinja” l. Y-kromosomin DNA:n haploryhmä N, M231 on poikkeava ilmiö eurooppalaisten geenistössä. Se esiintyy yleisenä vain Suomessa, Baltiassa ja Pohjois-Venäjällä, missä se luontevasti selittyy kadonneiden ja nykyisten suomensukuisten kansojen perintönä. Geneetikkot ovat sijoittanen N-linjan alkuperää jopa kauas itään, vaikka se ongelmallista. Tarkastelemme. Eurooppalaisen väestön geeniperimässä esiintyy kolme huomattavaa ilmiötä: Paleoliittisten eurooppalaisten t. jääkaudella maanosassa asuneiden … More Onko suomalaisten miesten yleisin isälinja peräisin Kauko-Idästä?

New Scientist: Cheddarin miehen ihonväristä ei ole minkäänlaista tietoa?

New Scientist, joka muiden tiedejulkaisujen ohella kertoi Britannian vanhimman kokonaisena luurankona säilyneen asukkaan, ”Cheddarin miehen”, geenikartoituksen oletetun tuloksen, on alkanut perumaan jo julkaisemaansa. Lehti kirjoittaa: Tieto muinaisen britin, Cheddar-miehen, ”tumma-nahkaisuudesta”  ei välttämättä ole totta. (Ancient ‘dark-skinned’ Briton Cheddar Man find may not be true.) Brittiläinen mies, joka eli 10 000 vuotta sitten, oli iholtaan tummanruskea … More New Scientist: Cheddarin miehen ihonväristä ei ole minkäänlaista tietoa?