Virheelliset tutkimustulkinnat sekoittavat kuvaa suomalaisten alkuperästä

Esimerkkitapauksemme (otsikkokuva) ei ole mitenkään poikkeuksellinen, eikä valitettavasti harvinainen: Useimmat suomalaiset ovat jääneet siihen väärään kuvitelmaan, että olemme jollakin tavalla välimuoto ”itäisestä” ja ”läntisestä” geeniperimästä. Tarkastelemme asiaa. Useimmin esitetty epätieteellinen väittämä suomalaisten geneettisestä koostumuksesta on kulunut slogan ”itäisyydestä”.  Se sai uutta vauhtia pinnallisesti ymmärretyistä tutkimustuloksista, koskien YDNA:n haploryhmiä l. ”isälinjoja”. Eräillä eurooppalaisilla kansoilla, kuten suomalaisilla, … More Virheelliset tutkimustulkinnat sekoittavat kuvaa suomalaisten alkuperästä

Neanderthalin ihmiset tekivät taidetta

Mielikuva Euroopassa jääkauden aikana asuneiden homo sapiens neanderthalensis -ihmisten alkeellisuudesta verrattuna nykyihmisiin sai uuden kolhun tutkijoiden tunnistaessa eräitä luolamaalauksia neanderthaleiden tekemiksi. Uudet tiedot päivittävät jopa käsityksemme kielen ja tietoisuuden alkuvaiheista. Tarkastelemme ensin, keitä nämä taiteilijat olivat, ja mistä he tulivat: Nykyisen käsityksen mukaan homo sapiens neanderthalensis -alalaji irtautui ihmisen suvun päähaarasta noin 400 000 vuotta … More Neanderthalin ihmiset tekivät taidetta

New Scientist: Cheddarin miehen ihonväristä ei ole minkäänlaista tietoa?

New Scientist, joka muiden tiedejulkaisujen ohella kertoi Britannian vanhimman kokonaisena luurankona säilyneen asukkaan, ”Cheddarin miehen”, geenikartoituksen oletetun tuloksen, on alkanut perumaan jo julkaisemaansa. Lehti kirjoittaa: Tieto muinaisen britin, Cheddar-miehen, ”tumma-nahkaisuudesta”  ei välttämättä ole totta. (Ancient ‘dark-skinned’ Briton Cheddar Man find may not be true.) Brittiläinen mies, joka eli 10 000 vuotta sitten, oli iholtaan tummanruskea … More New Scientist: Cheddarin miehen ihonväristä ei ole minkäänlaista tietoa?

Jääkauden eurooppalaiset, tämän päivän suomalaiset

Mesoliittisten eurooppalaisten geenejä on pystytty kartoittamaan Gross Fredenwaldenista Brandenburgista löydetyn Euroopan suurimman mesoliittisen kalmiston luu-aineistosta, ja ruotsalaisista löydöistä. Ruotsin aineisto osoittaa mesoliittisten ruotsalaisten olleen geneettisesti lähempänä nykyisiä suomalaisia, kuin nykyruotsalaisia. Myös Saksan aineisto antaa saman tuloksen. Olemme siis Euroopan geneettisesti konservatiivisin kansanryhmä. Seuraavassa tarkastelemme Suomea lähinnä olleen jääkauden asutuksen, Sungirin, elämää arkeologisten löytöjen pohjalta. Metsästäjiä mammutti-arolla: … More Jääkauden eurooppalaiset, tämän päivän suomalaiset

Neljä kehitysvaihetta muovasi eurooppalaisten genomin.

Eurooppalaisten geneettistä alkuperää ja koostumusta selvitettiin aiemmin hyvin epämääräisillä työkaluilla, veriryhmiä ym. tarkkailemalla. Tämä antoi tutkimuslaitoksille ja akateemisille piireille suuren vapauden löytää mitä haluavat.  1990-luvulla geenien tunnistaminen ja kartoitus oli jo niin pitkällä, että tutkimus oli eksaktilla pohjalla. Geenitutkimuksen alkuaikoina italialainen tutkija Luigi Luca Cavalli-Sforza selvitti eurooppalaisten perimää tarkastelemalla valittujen geenien esiintymistä eri väestöillä. Havaittiin, … More Neljä kehitysvaihetta muovasi eurooppalaisten genomin.

Eurooppa ja indoeurooppa, -kaksi eri komponenttia.

Eurooppa on ollut omanlaisena, ja siihen aikaan muuta maailmaa edistyneempikin, ennen indpoeurooppöalaisten kielten ilmaantumista Etelä-Uralilta ja Kaspian portista länteen. Seuraavassa tarkastelemme, mitä asiasta tiedetään. Indoeurooppalaisten kielten leviäminen Eurooppaan. Eurooppa ennen indoeurooppalaisia. Maanviljelyn leviäminen Euroopassa. 1. Indoeurooppalaisten kielten leviäminen Eurooppaan Indoeurooppalaisesta kieliryhmästä esitetään pseudohistoriallisissa kuvakirjoissa ja oppikirjoissa useimmin kahta virheellistä näkemystä: 1. IE-kielet ovat peräisin Euroopasta; … More Eurooppa ja indoeurooppa, -kaksi eri komponenttia.

Väärennetyillä kalloilla todisteltiin suomalaisugrilaisten mongolisuutta.

Tieteellinen aineisto voidaan säätää vallitsevaa teoriaa tukevaksi, vaikka se on harvinaista. Kun Euroopan suomalais-ugrilaiset piti todistaa itäisiksi maahanmuuttajiksi, tilaisuuden siihen tarjosivat eri kaivauskohteista löytyneet, kasvo-osiltaan vahingoittuneet kallot nykyisen Venäjän alueelta. Samoissa kohteissa ehjempinä säilyneet toki rekonstruoitiin europideiksi. Neuvostoaikana venäläiset tutkijat olivat edistyneet kasvonpiirteiden rekonstruoinnissa löydetyille pääkalloille. Tätä tekniikkaa käytettiin sekä rikostutkinnassa, että arkeologisissa kaivauksissa löydettyyn … More Väärennetyillä kalloilla todisteltiin suomalaisugrilaisten mongolisuutta.