Jääkauden Eurooppaan mahtui vain yksi kieliryhmä?

Tähän tulokseen joutuu päätymään vertailtaessa nykyaikaan asti esiteollista elämäntapaa noudattaneita arktisia kansoja siihen, mitä tiedämme jääkauden eurooppalaisista. Siis tarkastelemme. Kartoissa verrataan eskimokielten puhuma-aluetta Jääkauden Gravetten kulttuurin vastaavaan, jatkettuna Baikalin Mal’tan kulttuurilla, joka esineistöltään on pitkälle samantyyppistä, kuin läntisemmän Gravetten. Oletamme, työhypoteesina, että Mal’tan asutus oli läntisen Euraasian väestön enklaavi samalla kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeellä. Jääkauden Pohjois-Euraasian … More Jääkauden Eurooppaan mahtui vain yksi kieliryhmä?

Mitä kaikkea saimme Kelteminarin kulttuurista?

Venäläisten tutkijoiden v.1939 löytämää Kelteminarin kulttuuria, jonka keskeiset asutukset olivat Araliin virtaavien jokien varrella, pidetään keramiikka-tietotaidon levittäjänä Venäjän ja Fennoskandian suuntaan. Kelteminar-ilmiö on yhdistetty myös suomalais-ugrilaisiin kieliin johtavaan kehitysjatkumoon.  Kelteminarilaiset olivat tutkijoiden käsityksen mukaan metsästäjä-keräilijöitä, mutta asuivat suurissa taloissa, -ilmeisesti pysyvästi samoilla paikoilla olevissa kylissä. Tämän mahdollisti kalastuksen suuri keskeinen osuus heidän elinkeinoissaan. Kulttuurin myöhemmässä … More Mitä kaikkea saimme Kelteminarin kulttuurista?