”Pyhä Venäjä” romanovilais-klerikaalinen propagandistinen konstruktio? Professorin ankara kritiikki.

Jos on Suomen historiaa tulkittu lyhytnäköisen päiväpoliittisiin tarkoituksiin sopivasti, -joko vähätelty tai tendenssimäisesti painotettu, Alexander Pyzhikov, MPGU-professori ja Venäjän tiedeakatemian johtava tutkija, näkee saman ilmiön vallinneen Venäjällä ainakin 1600-luvulta alkaen, jolloin muinaista Rusin valtakuntaa maalattiin romanovilaisilla väreillä. Neuvostokauden, kuten ei sen jälkeisenkään ajan, menneisyyskuva ei näyttäydy Pyzhikoville virheettömänä. Venäläisten historiankäsityksessä ”ukrainalais-puolalainen näkökulma”? ”Neuvostoliiton jälkeisenä aikana … More ”Pyhä Venäjä” romanovilais-klerikaalinen propagandistinen konstruktio? Professorin ankara kritiikki.

Valgetjärven (White lake) l. Berloozeron paikanimitutkimus löytää suomensukuista historiaa.

Valgetjärvi, valkea järvi, bielaja ozero, sijaitsee Volgaan ja Jäämereen –Valkeaanmereen- laskevien jokien vedenjakajalla, ja jo varhain muodostui kaupankäynnin solmuksi, jonka hallussapito teki kansasta mahtavan. Valgetjärvi oli vepsäläisten pääpaikka, ja heidät mainitsee arabialainen historiankirjoittaja Ibn Fadlankin. Valgetjärvi-Beloozero oli myös merkittävässä roolissa niissä muutoksissa, jotka synnyttivät ensimmäiset venäläiset valtiomuodostelmat. Venäläinen tutkimus paljastaa itämerensuomalaisen vaikutuksen jatkuneen seudulla luultua … More Valgetjärven (White lake) l. Berloozeron paikanimitutkimus löytää suomensukuista historiaa.

”Raaputa venäläistä, paljastuu tsuhna.”

Otsikko on vanha venäläinen sanonta, jolla pesunkestävät #ryssät muistuttivat toisilleen, että venäläinen kansakunta koostuu puoliksi Venäjän aluetta asuttaneista suomensukuisista, jotka ovat historian kuluessa vaihtaneet kielensä slaaviin, ja Puolan suunnasta 600-luvulla jKr. tulleiden slaaviheimojen jälkeläisistä. Asia on ollut julkinen salaisuus, joka ei ole haitannut venäläistä identiteettiä, van tuonut siihen pikantin lisän. Nyt Yhtenäinen Venäjä -puolueen duumaedustaja … More ”Raaputa venäläistä, paljastuu tsuhna.”