Blondit ovat jääkauden itäeurooppalaisia.

Tarkastelemme, mitä vaikutuksia Euroopan jääkauden aikaisen väestön jakautumisella voi olla nykyisiin eurooppalaisiin, ja mistä on peräisin nykyeurooppalaisilla yhä esiintyvä, tosin vähenevä, vaalea ulkonäkö. Tutkijoiden keskuudessa vallitsevin oletus on, että jääkauden kylmimmässä vaiheessa, ns. jäätymis-maximin aikaan, ihmisasutus Euroopassa taantui. Joko yhteisöt tuhoutuivat, tai onnistuivat vetäytymään edullisimmille alueille, ns. refugioihin. Näistä merkitsevät esitetään kartassa väreillä: Sininen: Ukrainan refugio. … More Blondit ovat jääkauden itäeurooppalaisia.